Technologia

Kozy i Owce

Alternatywne kierunki użytkowania owiec - wykorzystanie owiec w charakterze żywych kosiarek do pielęgnacji wałów przeciwpowodziowych

Jednym ze sposobów nieprodukcyjnego wykorzystania owiec jest wypasanie wałów przeciwpowodziowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem przepędzenie zwierząt przez obwałowania jest zabronione, chyba, że uzyska się zgodę właściwego miejscowo marszałka województwa. Są jednak opinie, że ten rygorystyczny przepis nie jest w pełni uzasadniony, zwłaszcza w przypadku małych zwierząt trawożernych takich jak owce czy kozy.

 Czytaj więcej »