Technologia

Trzoda

Informacja dla posiadaczy trzody chlewnej w sprawie prawidłowej obsługi zgłoszeń zmiany stanu stada świń

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt informuje, że w  związku z przypadkami błędnego wpisywania numeru oznakowanych świń na formularzu "Zgłoszenie zmiany stanu stada świń" należy wpisać w polu Numer identyfikacyjny świni/świń numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane i którym jest oznakowane (art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tj. Dz.U. 220t7 r.,poz. 546).

 Czytaj więcej »

Czyszczenie i dezynfekcja chlewni

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich jest nieodzownym elementem nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Oprócz nowoczesnych metod chowu połączonych ze stosowaniem profilaktyki, odkażanie i dezynfekcja stanowi podstawowy czynnik zwalczania chorób.

 Czytaj więcej »

Ochrona dobrostanu loch i loszek - informacja dla hodowców

 Czytaj więcej »

Afrykański pomór świń - informacyja dla hodowców i producentów świń

W związku zagrożeniem jakie stwarza wirus Afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii udostępnia materiały informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji wśród hodowców i producentów trzody chlewnej.

 Czytaj więcej »

Rośnie zagrożenie epidemiczną biegunką świń

Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, informujemy o wzrastającym zagrożeniu szerzenia się epidemicznej biegunki świń (z ang. PED – Porcine Epidemic Diarrea) w Europie. Epidemiczna biegunka świń jest ostrą, zakaźną i zaraźliwą chorobą wywoływaną przez koronawirus PEDV. Obecność wirusa w jelitach stwierdza się po 36 godzinach od zakażenia. Wirus przeżywa i wykazuje zdolność do zakażenia w temperaturze nawet do -20°C oraz w ściekach powyżej 28 dni.

 Czytaj więcej »