Realizowane projekty

Realizowane projekty

Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników - szkolenia zawodowe dla rolników (2010-2013) - nowa edycja szkoleń (projekt zakończony)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Projekt zakończony 15.12.2013

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza  wszystkich rolników i domowników, zainteresowanych zdobyciem nowych  umiejętności i zdecydowanych na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie szkoleniowym:

„Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i  trwać będzie nieprzerwanie aż do grudnia 2013 roku.  W tym czasie planowane jest przeszkolenie ponad  1412  osób.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego kursu a także po jego zakończeniu uczestnicy projektu mogą liczyć na fachowe doradztwo zawodowe, aktywizacyjne i prawne.

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy lub domownicy ubezpieczeni w KRUS (w pełnym zakresie w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym), zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców  i zamierzający w ciągu 6 miesięcy od zakończenia  kursu podjąć pracę poza rolnictwem lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

W chwili obecnej planujemy rozpocząć nabór na następujące kursy:

- Operator maszyn budowlanych (koparko – ładowarka) - Olkusz

- Operator maszyn budowlanych (koparko – ładowarka) - Wieliczka

- Operator maszyn budowlanych (koparko – ładowarka)  - Proszowice

- Kierowca samochodów ciężarowych  (kategoria C i kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy) -  Kraków

- Kierowca samochodów ciężarowych  (kategoria C i kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy) -  Tarnów

- Spawacz metodami MAG i TIG - Brzesko

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o kontakt:

Biuro Projektu w Krakowie, ul. Rakowicka 1/3, 31-511 Kraków, tel. 12 422 06 56,

email: krakow@kursydlarolnikow.pl, www.kursydlarolnikow.pl