Realizowane projekty

Realizowane projekty

Zakończono już 61 kursów zawodowych dla rolników (projekt zakończony)

 

Projekt zakończony 15.12.2013

 

Realizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Projekt pt. „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” w wymiarze czasowym zbliża się do półmetka, a w ujęciu ilościowym półmetek już przekroczył. Na zaplanowanych w Projekcie łącznie 91 kursów zawodowych i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości do końca 2011 roku zakończono 53 kursy zawodowe i 8 szkoleń z przedsiębiorczości  (łącznie 61),  to jest o jeden kurs więcej niż planowano w 2011 roku.

Spośród 53 kursów zawodowych największym zainteresowaniem cieszyły się kursy operatora maszyn budowlanych (operator koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej). W 22 kursach operatora udział wzięło i uzyskało kwalifikacje ponad 340 beneficjentów. Zainteresowanie i potrzeby szkoleniowe w tym zawodzie przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wiemy, że nie mogliśmy w pełni zaspokoić potrzeb w tym zakresie. W miarę finansowych możliwości postaramy się zorganizować jeszcze kilka kursów operatora w roku 2012 i 2013, co w większym stopniu zaspokoi potrzeby w tym zakresie (na długo w pamięci pozostają smutne twarze osób, które z braku miejsc nie zostały do Projektu zakwalifikowane).  W 2012 roku planujemy zorganizować jeszcze 7 kursów operatora (w tym dwa w Tarnowie - oczekujących na liście tarnowskiej ponad 50 osób), a mimo to i tak nie będziemy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich chętnych, którzy dotychczas zgłosili się na listy wstępne w innych powiatach - dalsze zgłoszenia wciąż napływają.

Drugą bardzo liczną grupę stanowiły szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. W 8 szkoleniach udział wzięło 102 uczestników. Podobną co do ilości grupę kursów stanowiły kursy kierowców samochodów ciężarowych z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy,  gdzie w 6 kursach uczestniczyło 97 osób, a egzaminy z kategorii „C” i kwalifikacji wstępnej zdało ponad 95% kursantów.  Beneficjenci tych kursów poddani byli szczególnej próbie charakterów i wytrzymałości, albowiem ich egzaminy przypadły w okresie planowanych zmian przepisów w zakresie kursów prawa jazdy, a przez to ośrodki egzaminacyjne wyznaczały bardzo długie terminy na egzaminy, co w znacznym stopniu wydłużyło czas do ukończenia kursów. Nasi beneficjenci byli jednak dobrze przygotowani do egzaminów i zdeterminowani, co pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik końcowy.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się pozostałe kursy, to jest magazynier z obsługą wózków widłowych, kucharz z elementami cateringu, cukiernik z elementami dekoracji, fryzjer, bukieciarstwo i florystyka, spawacz czy opiekunka dzieci i osób starszych. Wszystkie te kursy prowadzone były przez profesjonalne firmy szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Firmy te wyłonione były w procedurach przetargowych i w pełni wywiązały się z nałożonych zadań. Wszystkie realizowane kursy uzyskały wysoką ocenę. Tą wysoką ocenę potwierdzają organizatorzy i realizatorzy Projektu, zespoły kontrolne oraz sami uczestnicy kursów, bardzo zadowoleni z uczestnictwa oraz ich ukończenia. Że jest to ocena szczera, potwierdzają faktem polecania nas swoim bliskim, sąsiadom i znajomym, co z jednej strony jest dla nas powodem do zadowolenia, dumy i satysfakcji, a z drugiej zaczyna być problemem, gdyż nie będziemy w stanie zakwalifikować na kolejne kursy wszystkich chętnych.

Mamy nadzieję, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jeszcze raz zleci nam realizację podobnego Projektu z myślą o rolnikach i domownikach województwa małopolskiego w walce z bezrobociem na wsi, tym realnym i tym ukrytym, o którym się mówi mniej. W naszym województwie do dopłat obszarowych zgłoszonych jest ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych, w realizowanym obecnie Projekcie udział weźmie 1.200 osób, co stanowi zaledwie 1% rolników, którzy mogą skorzystać ze szkolenia. Nie licząc, że w gospodarstwie potencjalnych chętnych mogłoby być dwie, trzy czy nawet cztery osoby, co dałoby wskaźnik możliwości 0,5%, a nawet mniej. A przyznać trzeba że środki zainwestowane w kursy i szkolenia dla rolników to najefektywniej wykorzystane środki.

Realizacja Projektu w stosunku do roku ubiegłego nie ulega zmianie, a więc beneficjenci, tak jak w roku ubiegłym, poza kursem zawodowym mogą skorzystać również z bezpłatnej pomocy prawnej, porady doradcy zawodowego i rolno-ekonomicznego oraz porady psychologicznej. 

Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej www.kursydlarolnikow.pl oraz bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym Nr 1 Projektu w Krakowie, ul. Rakowicka 1/3 , tel. 12 422 06 56, w Punkcie Nr 2 w Nowym Sączu, ul. Borelowskiego 27 , tel. 18 443 78 17 oraz w Punkcie Nr 3 w Tarnowie Rynek 10, tel. 14 627 76 33. Ponadto we wszystkich biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, przypominając jednocześnie, że Projekt jest adresowany do rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców.

Jan Boczkowski