Realizowane projekty

Realizowane projekty

Zasady wzajemnej zgodności - projekt szkoleniowy (listopad 2010 - czerwiec 2012)

Rolniku, zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) już częściowo dotyczą Twojego gospodarstwa! Ich spełnienie warunkuje otrzymanie dopłat bezpośrednich!  Tego wszystkiego dowiesz się podczas dwudniowych, bezpłatnych szkoleń realizowanych na terenie naszego województwa od końca listopada 2010 roku do końca czerwca 2012 roku.

Ostatnia reforma Wspólnej Polityki Rolnej z roku 2003 zmieniła zasady wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej.  Zmiany te dotyczą również polskich rolników. Od roku 2009 przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych w ramach PROW (dopłaty rolnośrodowiskowe, ONW oraz zalesieniowe) uzależnione jest od spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Trzeba zaznaczyć, że zasady te nie stanowią same w sobie nowego prawa, ale opierają się na obowiązujących często od lat przepisach.  Spełnienie tych wybranych przepisów stało się jednak warunkiem koniecznym uzyskania dopłat i jest na bieżąco kontrolowane. Zasady wzajemnej zgodności wdrażane są etapowo, już od dwóch lat polskie gospodarstwa obowiązują zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego oraz właściwą identyfikacją i rejestracją zwierząt.  Od 1 stycznia 2011 roku zaczyna obowiązywać kolejny obszar obejmujący zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin.  Natomiast od roku 2013 wdrożona zostanie ostatnia część dotycząca dobrostanu zwierząt.

Zasady wzajemnej zgodności obejmują szeroki zakres wiedzy z całego rolnictwa.  Część z tych wymogów nie jest dla rolników nowa, jednak niektóre dotyczą zagadnień bardziej szczegółowych. Warto te wymogi dobrze poznać aby później nie narazić się na kłopoty w czasie kontroli w gospodarstwie.  Tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym pod tytułem „Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich – zasięg wojewódzki”. Projekt realizowany jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w konsorcjum z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego i Małopolską Izbą Rolniczą a całość finansowana jest przez Fundację Programów Pomocy Dla Rolnictwa.

W ramach projektu zapraszamy rolników do udziału w bezpłatnych, dwudniowych szkoleniach obejmujących zapoznanie z teoretycznymi podstawami stosowania wymogów wzajemnej zgodności. Uzupełnieniem szkolenia będą zajęcia praktyczne w gospodarstwie, które pozwolą wiedzę nabytą w pierwszym dniu przećwiczyć na konkretnych przykładach.  Planowane jest przeprowadzenie łącznie ponad 250 szkoleń we wszystkich powiatach Małopolski, pierwsze szkolenia odbyły się w listopadzie 2010 roku a cały projekt trwać będzie aż do czerwca 2012 roku. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach a zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy osoby prosimy o kontakt z powiatowymi koordynatorami projektu.

Wszelkich informacji udzielają:
MODR – Bochnia, Tel. (14) 612-44-73
MIR – Brzesko, Tel. (14) 655-58-68
MIR – Chrzanów, Tel. (12) 643-17-62
MIR – Dąbrowa Tarnowska, Tel. (14) 655-58-68
MIR – Gorlice, Tel. (18) 441-41-55
MODR – Kraków, Tel. (12) 285-21-13
MODR – Limanowa, Tel. (18) 337-16-33
MIR – Miechów, Tel. (12) 643-17-62
MIR – Myślenice, Tel. (12) 643-17-62
MODR – Nowy Sącz, Tel. (18) 445-70-36
MODR – Nowy Targ, Tel. (18) 266-69-20
MODR – Olkusz, Tel. (32) 643-29-89
MIR – Oświęcim, Tel. (33) 823-26-58
MODR – Proszowice, Tel. (12) 386-13-29
MODR – Sucha Beskidzka, Tel. (33) 874-23-10
MODR – Tarnów, Tel. (14) 674-30-79
MIR – Tatrzański, Tel. (18) 441-41-55
MODR – Wadowice, Tel. (33) 823-36-63
MIR – Wieliczka, Tel. (12) 643-17-62

oraz

Biuro Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Tel. (12) 662-43-31
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Tel. (012) 285-21-13 lub 14
Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, Tel. (012) 643-17-62