Realizowane projekty

Realizowane projekty

Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników - szkolenia zawodowe dla rolników (2010-2013) (projekt zakończony)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zakończony 15.12.2013

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza  wszystkich rolników i domowników, zainteresowanych zdobyciem nowych, cennych umiejętności do udziału w projekcie:

„Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników”

Projekt trwać będzie nieprzerwanie aż do czerwca 2013 roku.  W tym czasie planowane jest przeszkolenie około 1200 osób.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego kursu a także po jego zakończeniu uczestnicy projektu mogą liczyć na fachowe doradztwo zawodowe, aktywizacyjne i prawne. Po ukończeniu cyklu szkoleniowego proponujemy uczestnikom udział w warsztatach aktywizacyjnych obejmujących podstawy efektywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji oraz zasady rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy lub domownicy ubezpieczeni w KRUS (w pełnym zakresie w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym), zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które prowadzą działalność rolniczą, lecz zamierzają w ciągu 6 miesięcy od zakończenia  kursu podjąć pracę poza rolnictwem lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

W chwili obecnej realizujemy kursy:
• operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarka)
• kucharz z elementami cateringu i małej gastronomii
• spawacz (metody MAG i TIG)
• cukiernik

Zajęcia odbywać się będą w dniach roboczych, w grupach od 10 do 16 osób a dokładne terminy uzgadniane będą z grupą. Szczegółowy harmonogram kursów umieszczony będzie na stronie internetowej projektu www.kursydlarolnikow.pl.  

W ciągu całego okresu trwania projektu pomocy rolnikom udzielać będą rejonowe punkty konsultacyjno - organizacyjne w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Tam również mogą zgłaszać się osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji i chcące poznać szczegóły projektu.

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

1) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
tel. 12 285 21 13 lub 14, email:
biuro@kursydlarolnikow.pl
i
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego MODR

2) Rejonowy punkt konsultacyjno-organizacyjny nr 1 w Krakowie,
ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, tel. 12 422 06 56
,
email:
krakow@kursydlarolnikow.pl

3) Rejonowy punkt konsultacyjno-organizacyjny nr 2 w Nowym Sączu,
ul. Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 78 17
,
email:
nowysacz@kursydlarolnikow.pl

4) Rejonowy punkt konsultacyjno-organizacyjny nr 3 w Tarnowie,
Rynek 10, 33-100 Tarnów, tel. 14 627 76 33
,
email:
tarnow@kursydlarolnikow.pl

 

*     *     *     *     *

 

Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników

Priorytet VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem (rolników i domowników zamierzających odejść z rolnictwa): 1200 osób

Czas realizacji projektu: 2010-11-01 do 2013-06-30


Planowana liczba beneficjentów:
2011: 720 osób
2012: 387 osób
2013: 93 osób

Projekt realizowany będzie w następujących etapach:
- rok 2010: etap przygotowawczy projektu,
- rok 2011: przeprowadzenie 52 kursów zawodowych, przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
- rok 2012: przeprowadzenie 25 kursów zawodowych,
- rok 2013: przeprowadzenie 6 kursów zawodowych,

Projekt adresowany jest do:
- rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym),
- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa małopolskiego,
- osób zamierzających podjąć zatrudnienie poza rolnictwem lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Przeszkolona w roku 2011 liczba beneficjentów ostatecznych : 832
Planowana do zrealizowania w roku 2012 liczba beneficjentów: 387
Planowana do zrealizowania w roku 2013 liczba beneficjentów: 93

Rodzaje realizowanych kursów:

A) W ramach I i II edycji 2011:


1) Operator maszyn budowlanych – Nowy Sącz – 2011-05-31
2) Magazynier z obsługą wózków widłowych – Nowy Sącz – 2011-06-01
3) Kucharz z elementami cateringu – Gorlice – 2011-06-06
4) Operator maszyn budowlanych – Tarnów – 2011-06-13
5) Operator maszyn budowlanych – Bochnia – 2011-06-13
6) Operator maszyn budowlanych – Dąbrowa Tarnowska – 2011-06-13
7) Operator maszyn budowlanych – Kraków – 2011-06-13
8) Cukiernik z elementami dekoracji – Myślenice – 2011-06-13
9) Operator maszyn budowlanych – Brzesko – 2011-06-14
10) Bukieciarstwo i florystyka – Olkusz – 2011-06-16
11) Operator maszyn budowlanych – Olkusz – 2011-06-20
12) Opiekunka dzieci i osób starszych – Bochnia – 2011-06-11
13) Magazynier z obsługą wózków widłowych – Brzesko – 2011-06-20
14) Operator maszyn budowlanych – Miechów – 2011-06-20
15) Fryzjer – Limanowa – 2011-06-20
16) Operator maszyn budowlanych – Nowy Targ – 2011-06-27
17) Operator maszyn budowlanych - Gorlice - 2011-06-27
18) Bukieciarstwo i florystyka – Wadowice - 2011-06-27
19) Bukieciarstwo i florystyka – Dąbrowa Tarnowska - 2011-06-27
20) Operator maszyn budowlanych - Sucha Beskidzka - 2011-06-28
21) Fryzjer - Myślenice - 2011-06-29
22) Magazynier z obsługą wózków widłowych – Wadowice - 2011-06-30
23) Operator maszyn budowlanych – Dąbrowa Tarnowska - 4.07.2011
24) Operator maszyn budowlanych – Limanowa - 4.07.2011
25) Bukieciarstwo i florystyka – Nowy Sącz - 04.07.2011
26) Operator maszyn budowlanych – Tarnów - 04.07.2011
27) Spawacz – Proszowice - 6.07.2011
28) Kucharz z elementami cateringu – Sucha Beskidzka - 8.07.2011
29) Kucharz z elementami cateringu – Olkusz - 11.07.2011
30) Bukieciarstwo i florystyka – Wieliczka - 12.07.2011
31) Bukieciarstwo i florystyka – Nowy Targ - 15.07.2011
32) Magazynier z obsługą wózków widłowych - Miechów - 14.07.2011
33) Magazynier z obsługą wózków widłowych – Proszowice - 18.07.2011
34) Magazynier z obsługą wózków widłowych - Wieliczka - 26.07.2011

B) W ramach III edycji 2011:

13) Operator maszyn budowlanych – Brzesko - 19.09.2011
14) Kierowca samochodów ciężarowych – Nowy Sącz - 19.09.2011
15) Kierowca samochodów ciężarowych – Limanowa - 19.09.2011
16) Kierowca samochodów ciężarowych – Tarnów - 19.09.2011
17) Kierowca samochodów ciężarowych – Kraków - 26.09.2011
18) Kierowca samochodów ciężarowych – Olkusz - 26.09.2011
19) Operator maszyn budowlanych – Wieliczka - 26.09.2011
20) Operator maszyn budowlanych – Proszowice - 26.09.2011
21) Kierowca samochodów ciężarowych – Nowy Targ - 27.09.2011

C) Pozostałe kursy i szkolenia:

1) 8 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (rozpoczęcie około 2011-11-20)
2) 2 kursy koparka jednonaczyniowa (rozpoczęcie 7 i 8.11.2011 Gorlice, Dąbrowa Tarnowska)
3) 4 kursy kucharz z elementami cateringu (rozpoczęcie 8 i 9.11.2011 Sucha Beskidzka, Limanowa x2, Dąbrowa Tarnowska)
4) 1 kurs fryzjera (rozpoczęcie 3.11.2011 Tarnów)
5) 3 kursy operatora koparko-ładowarki (rozpoczęcie 6.10.2011 Myślenice, Wadowice, Limanowa)

Poza trzonem projektu tj. organizacją kursów zawodowych i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu dla wszystkich beneficjentów realizowane są warsztaty „Aktywni na rynku pracy” oraz prowadzone jest doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne. Beneficjenci projektu uzyskują kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006. Projekt realizowany jest z najwyższą starannością zgodnie z procedurami formalno-prawnymi wynikającymi z przepisów prawnych. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem rolników i domowników oraz uzyskuje bardzo wysokie oceny.
                                          

Jan Boczkowski - Kierownik Projektu (Kraków 2012-04-10)