Technologia

Strączkowe

Produkcyjność i wartość pokarmowa roślin strączkowych

W Polsce obserwuje się degradację gleb związaną z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz z nie przestrzeganiem podstawowych procesów technologicznych w uprawie roślin.

 Czytaj więcej »

Technologie uprawy grochu siewnego

Groch zajmuje wśród roślin strączkowych dominującą pozycję uprawianych roślin w Polsce. Jako cenna roślina wysokobiałkowa charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością odmian iich przydatnością co do kierunku uprawy (jadalne, na paszę, jako suche nasiona,i na zielonkę).

 Czytaj więcej »

Postaw na wysokobiałkowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi działania zmierzające do zwiększenia uprawy i produkcji roślin strączkowych min. poprzez płatności związane z produkcją, dedykowane  temu sektorowi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowywane i wdrażane są również działania  pozwalające na zwiększenie wykorzystania rodzimych roślin strączkowych. Niechęć do wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich pasz wyprodukowanych z udziałem genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej determinuje podjęcie działań alternatywnych wobec importu śruty z soi modyfikowanej genetycznie.

 Czytaj więcej »