Technologia

Okopowe

Wymagania termiczno-wilgotnościowe przy przechowywaniu ziemniaków

W czasie przechowywania ziemniaków wyróżnia się 5 etapów, które różnią się od siebie przebiegiem temperatury i wilgotności oraz czasem wietrzenia ziemniaków.

 Czytaj więcej »

Zaraza ziemniaka nadal groźna

Powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce wynosi obecnie około 800 tys. ha. Średni plon z hektara tej uprawy w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 20t. Dla porównania w krajach UE wynosi on ok. 33 t./ha, osiągając wielkość ok. 40t/ha w Holandii i Wielkiej Brytanii. Wysokość plonu i jego jakość zależą od czynników klimatyczno-glebowych oraz agrotechnicznych.

 Czytaj więcej »

Czym kierować się przy wyborze odmiany (np. ziemniaka)

Wiele firm hodowlanych polskich i zagranicznych prześciga się w ofertach handlowych jeżeli chodzi o paletę odmian ziemniaka. Właściwy dobór odmiany przynosi wymierne korzyści w kształtowaniu plonu bulw.

 Czytaj więcej »

Zbiór ziemniaka

Najbardziej pracochłonnym elementem w produkcji ziemniaków jest jego zbiór. Pochłania on w zależności od zastosowanych maszyn od 30 do 120 rbh/ha. Od sposobu zbioru zależy jakość ziemniaków jadalnych do bezpośredniej konsumpcji i do przetwórstwa, wartość nasienna sadzeniaków, a także trwałość przechowalnicza.

 Czytaj więcej »

„Stonkę ziemniaczaną można pokonać - zwyciężyć nie”

Stonka ziemniaczana jest szkodnikiem inwazyjnym, który od czasu zadomowienia się w Polsce rokrocznie przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i wymaga chemicznego zwalczania. Historia walki z tym szkodnikiem pełna jest „wzlotów i upadków” ochrony roślin, która na przestrzeni 60 lat sięgała do arsenału wszystkich możliwych metod by go zwalczyć. Stosowano i stosuje się chemiczne środki, których ewolucja zaczęła się od słynnego DDT i trwa po dzień dzisiejszy, jak również oparte na środkach bakteryjnych i hormonalnych metody biologiczne.

 Czytaj więcej »

Nawożenie dolistne ziemniaków

Jak wynika z badań IHAR ziemniaki do uzyskania plonu 40 t/ha potrzebują pobrać z gleby około 200 kg azotu, 60 kg P2O5, 300 kg K2O5, 45kg  CaO, 25 kg MgO. Ponadto rośliny ziemniaka wymagają niewielkich ilości siarki, cynku, manganu, boru, żelaza i miedzi.

 Czytaj więcej »

Raport z badań prowadzonych przez IHAR-PIB w Jadwisinie we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

 Czytaj więcej »

Zaraza ziemniaka i alternarioza groźnymi chorobami ziemniaka

Występowanie na polu patogenów ziemniaka wpływa znacząco na ilość i jakość plonu bulw oraz jego przydatność dla przetwórstwa. Chorobą bardzo groźną i mogącą występować w formie epidemii jest zaraza ziemniaczana (Phytophthora infestans). Objawy choroby występują na liściach, łodygach i bulwach ziemniaka. Straty plonu na niechronionych plantacjach mogą wynosić 20-50% plonu.

 Czytaj więcej »