Ekonomika

Artyku造 z dziedziny ekonomiki

Sprzeda nieruchomo軼i

Z punktu widzenia przekszta販ania istniej帷ej struktury agrarnej - zmierzaj帷ej do powi瘯szania istniej帷ych gospodarstw rolnych – co szczególnie w Ma這polsce jest niezmiernie wa積ym zagadnieniem, najwa積iejszym sposobem nabywania ziemi jest sprzeda gruntów. Nabywanie nieruchomo軼i w drodze darowizn i spadków (a wi璚 niejako naturalnej) ma z tego punktu widzenia daleko mniejsze znaczenie, jako 瞠 najcz窷ciej nie zmienia znacz帷o istniej帷ej struktury.
Na wst瘼ie nale篡 zaznaczy 瞠 aktualny stan prawny dotycz帷y sprzeda篡 nieruchomo軼i jest skomplikowany. Szczegó這we przepisy w tym zakresie s niespójne lub nawet ze sob sprzeczne.
Jednak co do zasady sprzeda nieruchomo軼i odbywa si wg schematu opisanego w niniejszym opracowaniu.

 Czytaj wi璚ej »

Jak uporz康kowa dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów – cz瘰to mamy z tego powodu sporo k這potów zw豉szcza, gdy szybko musimy znale潭 jaki dokument. Jak gromadzi t dokumentacj, aby by豉 nam przydatna jak równie urz璠om i osobom, które sprawdzaj nasze gospodarstwo.

 Czytaj wi璚ej »

Narz璠zia marketingowe: cena i promocja

Nawi您uj帷 do tre軼i zamieszczonego w poprzednim numerze Doradcy artyku逝: „Marketing w rolnictwie i narz璠zia marketingowe: produkt i dystrybucja”, w którym omówiono w skrócie mechanizm rynkowy i niektóre stosowane w dzia豉niach marketingowych instrumenty, poni瞠j przedstawiamy kolejne: cena, promocja.

 Czytaj wi璚ej »

Marketing szeptany

Po pocz徠kowym zach造郾i璚iu si Polaków jeszcze w latach 90.tych kolorowymi reklamami w prasie i barwnymi spotami w mediach elektronicznych, daje si zauwa篡 os豉bienie efektywno軼i tych 鈔odków. Coraz cz窷ciej w鈔ód konsumentów pojawia si sceptycyzm i irytacja wynikaj帷a z faktu, i tre嗆 reklam rzadko stanowi rzetelny przekaz informacyjny. Przeci皻ny konsument poszukuje optymalnej dla siebie oferty i w poszukiwaniu najlepszej propozycji ch皻nie korzysta z opinii opartej na do鈍iadczeniu innych osób.

 Czytaj wi璚ej »

Bilans maj徠kowy gospodarstwa rolnego

Bilans maj徠kowy, jedno z podstawowych sprawozda finansowych, przedstawia stan   maj徠kowy gospodarstwa w okre郵onym dniu. Bilans maj徠kowy jest to zestawienie dwustronne. Lew cz窷 stanowi aktywa, a praw pasywa. Aktywa s  to rzeczowe 鈔odki produkcji b璠帷e w bezpo鈔edniej dyspozycji osoby gospodaruj帷ej.

 Czytaj wi璚ej »

Nowe zasady rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowi您uj nowe przepisy ustawy o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocze郾ie zg這szenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urz璠u skarbowego.  Czytaj wi璚ej »

Najwa積iejsze zmiany w przepisach dotycz帷ych grup i organizacji producent闚 owoc闚 i warzyw po 5.04.2012 r.

Grupy wst瘼nie uznane i uznane organizacje producentów owoców i warzyw funkcjonuj na polskim rynku od 2004 r. Aktualnie dzia豉 241 grup wst瘼nie uznanych (GWU) oraz 63 uznane organizacje (UO).

 Czytaj wi璚ej »

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

 Czytaj wi璚ej »

Lokalne systemy 篡wno軼iowe, czyli jak to si robi w Szwajcarii

W Szwajcarii lokalny system 篡wno軼iowy oparty jest na bliskiej, trwa貫j relacji mi璠zy wytwórcami a odbiorcami, obopólnych korzy軼iach i wzajemnym zaufaniu. Popularny jest ruch, zgodnie z którym konsument kupuje 篡wno嗆 bezpo鈔ednio od producenta, tj. rolnika, dotyczy to np. relacji na linii restauratorzy – lokalni producenci rolni. Niezmiernie wa積e jest to, 瞠 uczestnicy systemu sami definiuj, co jest dla nich „lokalne”, nie potrzebuj do tego przepisów i rz康owych ustaw. Indywidualni wytwórcy s cz窷ci wi瘯szego systemu 篡wno軼iowego, skoncentrowanego jednak lokalnie i dzia豉j帷ego w obr瑿ie swojego regionu.

 Czytaj wi璚ej »

Us逝gi MODR: wydawanie opinii dotycz帷ej prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej w zwi您ku z zamiarem nabycia nieruchomo軼i rolnej

Ma這polski O鈔odek Doradztwa Rolniczego wykonuje us逝gi polegaj帷e na wydawaniu opinii dotycz帷ej prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej w zwi您ku z zamiarem nabycia nieruchomo軼i rolnej, na podstawie wniosków sk豉danych przez zainteresowane osoby.

 Czytaj wi璚ej »

Ceny mas豉 na rynkach w po這wie 2017 r.

W ostatnich miesi帷ach (pisz te s這wa w ko鎍u lipca 2017 r.), da si odczu znacz帷y wzrost cen mas豉. Wg Agencji Rynku Rolnego ceny zbytu wzros造 od ubieg貫go roku, wg ró積ych szacunków od 69% do nawet  75%. Spowodowa這 to oczywi軼ie wiele zapyta dotycz帷ych przyczyn tej sytuacji.

 Czytaj wi璚ej »

Sprzeda bezpo鈔ednia produkt闚 ro郵innych z gospodarstwa rolnego

Bezpo鈔ednio konsumentowi mo積a sprzedawa produkty pochodzenia ro郵innego i zwierz璚ego w stanie nieprzetworzonym, które pochodz wy陰cznie z w豉snych upraw lub hodowli. W tym artykule chcia豉bym zaj望 si sprzeda膨 bezpo鈔edni produktów ro郵innych, która wyst瘼uje najcz窷ciej.

 Czytaj wi璚ej »

Regulacje prawne na I kwarta 2017 r. dla os鏏 prowadz帷ych lub zak豉daj帷ych w豉sn firm (dotyczy sk豉dek ZUS oraz podstaw post瘼owania rejestracyjnego)

W roku 2017 planowane s nowe, wg zapowiedzi korzystne dla przedsi瑿iorców regulacje dotycz帷e sk豉dek ponoszonych na rzecz ZUS. Maj one zosta wprowadzone od II kwarta逝 2017 r.

 Czytaj wi璚ej »

Przetw鏎stwo i marketing produkt闚 rolnych w ramach PROW 2014-2020

Kolejny nabór wniosków w ramach operacji „przetwórstwo i marketing produktów rolnych” planowany jest na wrzesie 2016 r. Pomoc maj帷a form refundacji cz窷ci kosztów kwalifikowalnych operacji udzielana jest na materialne lub niematerialne inwestycje dotycz帷e przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (z wy陰czeniem produktów rybnych) i przetworzonych produktów rolnych. 

 Czytaj wi璚ej »

Aktualny stan grup producenckich w Ma這polsce

Chc帷 spojrze na zagadnienie z perspektywy czasowej, przypomn i do 2010 - 11 r. Ma這polska, maj帷 11 grup producentów rolnych, 10 wst瘼nie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz 2 uznane organizacje producentów owoców i warzyw, zajmowa豉 sumarycznie 11 miejsce na 16 województw w kraju, miejsce mniej wi璚ej odpowiadaj帷e zarówno powierzchni upraw, ich rodzajowi, jak i tradycjom wspó逍racy charakterystycznym dla regionu.

 Czytaj wi璚ej »