Rozwój Obszarów Wiejskich

Płatności bezpośrednie

Dopłaty Obszarowe 2007 - podsumowanie udziału MODR

Kiedy okazało się, że w Projekcie PROW na lata 2007-2013 brak działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" w dotychczasowej formie realizowanej przez ostatnie dwa lata, wielu doradców, rolników, osób związanych z rolnictwem wyrażało obawy i zaniepokojenie czy instytucje, organizacje, a w końcu ludzie pomagający rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe, będą w stanie sprostać temu zadaniu. Zagadnienie to w naszym województwie małopolskim jest szczególnie trudne z uwagi na olbrzymią ilość gospodarstw rolnych (ok. 140 000), duże ich rozdrobnienie oraz co istotne, przyzwyczajeniu rolników do odkładania decyzji o złożeniu wniosku o dopłaty obszarowe prawie na ostatnią chwilę przed upływem terminu. Do długiej listy obaw dokładano kolejne, takie jak mniejsza liczba doradców pomagających rolnikom przy wypełnianiu wniosków, częściowa zmiana wzoru druku wniosku o dopłaty, czy wreszcie pojawiające się sygnały, że nie wszyscy rolnicy na czas otrzymali wnioski spersonalizowane z załącznikami graficznymi. Scenariusz nie rysował się zatem zbyt optymistycznie. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej pozytywna niż można się było spodziewać.

 Czytaj więcej »

„Nie boję się dotacji”

Państwo Barbara i Kazimierz Jerzak prowadzą 30 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się obecnie w produkcji mleka. Wraz ze zmianami koniunktury w rolnictwie gospodarstwo to zmieniało profil produkcji, ale zawsze chętnie korzystano z pomocy finansowej oferowanej na rozwój rolnictwa.

 Czytaj więcej »

Zazielenianie w nowym systemie płatności bezpośrednich

Od roku 2015 rolników korzystających z dopłat bezpośrednich czekają spore zmiany. Jedną z nich jest wprowadzenie dodatkowego składnika dopłat, tak zwanej płatności za zazielenienie, obejmującego 30% koperty finansowej płatności bezpośrednich. Szacowana wysokość dopłaty z tego tytułu osiągnie 74 euro na hektar i będzie sumowana z płatnością podstawową JPO.

 Czytaj więcej »

Stawki płatności bezpośrednich obowiązujące w 2014 roku

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą  płatności bezpośrednie  za 2014 rok, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty w sprawie stawek płatności.

 Czytaj więcej »

Płatności bezpośrednie w nowym okresie finansowania WPR na lata 2014-2020

W Polsce, w 2013 roku o płatności bezpośrednie wystąpiło z wnioskami 1 356 120 producentów rolnych (w tym, w Małopolsce 121 080), na powierzchnię 14 104 758 ha gruntów w dobrej kulturze rolnej i przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

 Czytaj więcej »

Analiza wykorzystania dopłat bezpośrednich w latach 2004-2013

Dopłaty bezpośrednie są jednym z głównych mechanizmów wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone wraz z reformą Mac Sharry’ego w roku 1992. W kolejnych latach system reformowano między innymi oddzielając płatności od wielkości i struktury produkcji. Miało to zachęcić rolników do kierowania się w większym stopniu potrzebami rynku przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju gospodarstwa.  Ponadto uzależniono uzyskanie  dopłat od spełnienia wymogów wzajemnej zgodności. 

 Czytaj więcej »

Planowane zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzenie od 2017 roku zmian w przepisach dotyczących systemu płatności bezpośrednich. Dotyczyć będą one w szczególności dopłat do produkcji. Zmiany te wynikają z nacisków Komisji Europejskiej, która akceptuje tego typu dopłaty jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym czy środowiskowym i jedynie w celu utrzymania produkcji na dotychczasowym poziomie.

 Czytaj więcej »