Menu główne

Zaproszenia na szkolenie Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - 15.06.2016, Konary

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematem wapnowania do udziału w jednodniowym wyjeździe szkoleniowym realizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej", które odbędzie się 15 czerwca br. w miejscowości Konary.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w zakresie usług agrotechnicznych obejmujące system dystrybucji (transport wapna autocysternami bezpośrednio na pole) oraz wysiew rozsiewaczem wapna, wyposażonym w specjalną belkę do rozsiewu nawozów pylistych. Doświadczenia wykazują, że precyzyjne wapnowanie przyczynia się do  szybszego o około 2-3 miesiące rozkładu resztek pożniwnych oraz następuje  skuteczniejsze ograniczenie erozji gleby poprzez agregację koloidów.
W wykładzie prof. S. J. Pietra zostaną przedstawione wyniki badań i praktyczne zalecenia zastosowania wapna nawozowego celem przyspieszenia procesów mineralizacji słomy i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na glebę produktów jej rozkładu. Prof. E. Matyjaszczyk omówi zasady prawne i praktykę stosowania mikroorganizmów w agrotechnice roślin uprawnych.
W drugiej części (praktycznej) przeprowadzony zostanie pokaz maszyn do precyzyjnego rozsiewania wapna  pylistego oraz odbędzie się  dyskusja na temat praktycznego korzystania z kompleksowej usługi wapnowania przez małopolskich  rolników.

Ofertę usług zaproponuje przedstawiciel firmy „POLTOR” mgr inż. Jarosław Kuźmiński.

Uczestnicy szkolenia otrzymają broszurę zawierającą  wykłady prezentowane  podczas spotkania w Konarach.

Program szkolenia w dniu 15 czerwca 2016 roku w miejscowości Konary:

  • 10.00 – Przyjazd  do miejscowości Konary
  • 10.00 – 10.30 Wykład nt. „Wprowadzenie w tematykę wdrażania innowacji w nowym okresie programowania”. Mgr Jan Boczkowski, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ekonomiki i Wdrażania Innowacji MODR w Karniowicach.
  • 10.30 – 11.30 Wykład nt. „Racjonalne wykorzystanie resztek pożniwnych czyli jak wykorzystać
  • mikroorganizmy glebowe”. Prof. dr hab. Stanisław J .Pietr, UP we Wrocławiu.
  • 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.
  • 11.45 – 12.45 Wykład nt. „Produkty zawierające mikroorganizmy: skuteczność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta, w zależności od sposobu wprowadzania do obrotu”. Prof. dr hab. Ewa Matyjaszczyk, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.
  • 12.45 – 13.30 Wykład nt. „Nowe technologie wapnowania gleb”. Mgr inż. Jarosław Kuźmiński, Prezes Grupy Producentów Zbóż „PAKROL”.
  • 13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa.
  • 14.15 – 16.00 Prezentacja maszyny do rozsiewania wapna pylistego na polach Grupy Producentów Zbóż „PAKROL” oraz dyskusja. Mgr inż. Jarosław Kuźmiński.

Wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do udziału.

Informacje organizacyjne:
Wyjazd z miejscowości Brzesko nastąpi w dniu 15 czerwca 2016 r. około godziny 5:30. Następnie autobus zatrzyma się w Krakowie gdzie można będzie dołączyć do grupy (przystanek w miejscu, gdzie będzie możliwe pozostawienie samochodu — parking). Z parkingu nastąpi przejazd do miejscowości Konary, gdzie odbędzie się szkolenie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia udziału. Zgłoszenia przyjmujemye - mailowo na adres andrzej [dot] gmiatatmodr [dot] pl lub telefoniczne pod numerem telefonu 146630183.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu "Wapnowanie", który znajduje się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=pq4IScSaBXI