Menu główne

Przykłady funkcjonowania grup operacyjnych w UE

Nowością w PROW na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”, wspierające grupy operacyjne powoływane w celu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.  Grupy operacyjne mogą łączyć wiele różnych podmiotów w szczególności rolników, instytucje naukowo–badawcze, przedsiębiorców, jak i instytucje doradcze. W Polsce pierwszy nabór wniosków zakończył się w lipcu 2017 roku natomiast nie brakuje interesujących przykładów działania grup operacyjnych w innych krajach UE. Przykłady te przedstawiane były na seminarium organizowanym przez EIP-AGRI  w maju 2017 roku.

Tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem innowatorów jest rolnictwo precyzyjne.  Grupa operacyjna z rejonu Flandrii (Belgia) postanowiła przetestować w jaki sposób zastosowanie czujników elektronicznych (w szczególności czujników GPS) pozwala osiągać lepsze rezultaty w produkcji oraz w jaki sposób można wykorzystywać zebrane w ten sposób dane. Grupa łączy rolników, ogrodników, właścicieli szkółek oraz przedstawicieli jednostek badawczych i przedsiębiorców.

Kolejna grupa operacyjna działająca na terenie Niemiec zdecydowała się połączyć akwakultury  z uprawami hydroponicznymi (bezglebowymi). Instalacja eksperymentalna powstała przy Uniwersytecie w Rostocku. Obie jej części tworzą wzajemnie powiązany system gdzie rośliny odżywiane są  produktami odpadowymi z akwakultury, przetworzonymi odpowiednio przez bakterie. Głównym celem projektu jest wskazanie, że takie zrównoważone systemy mogą funkcjonować w sposób stabilny i zaproponowanie gotowego rozwiązania technologicznego.

Z kolei grupa operacyjna, której liderem jest Uniwersytet w Dreźnie postanowiła przetestować nowe pomysły nawożenia ekologicznych upraw rzepaku.  Zapotrzebowanie na ekologiczny rzepak znacznie przekracza produkcję stąd pomysł wprowadzenia innowacji do technologii produkcji. Jako nawóz planuje się wykorzystać produkty uboczne z biogazowni jak również peletowane rośliny strączkowe co być może pozwoli zwiększyć produkcje.

W zakresie zainteresowania grup operacyjnych jest również przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. We włoskim rejonie Emilia-Romania powstała grupa podejmująca działania mające na celu otrzymanie odmian winorośli odpornych na coraz częściej powtarzające się okresy suszy. Dodatkowo planowane jest uzyskanie genotypów bardziej odpornych na choroby grzybowe dzięki czemu nastąpi zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.

Walka z chorobami drzew owocowych jest również  celem hiszpańskiego projektu z rejonu Katalonii.  W szczególności chodzi o grzyby z rodzaju Monilinia sp. powodujące poważne straty w uprawach i w sprzedaży. Często w czasie zbioru objawy  zarażenia nie są widoczne a infekcja rozwija się dopiero w czasie transportu do klienta.  Obecnie główną strategią w walce z zagrożeniem jest stosowanie syntetycznych fungicydów co niestety niesie ze sobą problem związany z możliwością powstania odporności na te środki.  Celem projektu realizowanego przez grupę operacyjną jest więc lepsza kontrola strat wywoływanych przez grzyby przy równoczesnym ograniczeniu dawek stosowanych środków ochrony roślin. Przewidywanie pojawienia się choroby będzie możliwe dzięki zastosowaniu modeli komputerowych.

Kolejna grupa operacyjna działa na południu Francji (Oksytania).  Rodzinne, ekstensywne gospodarstwa trzodowe są mocno zakorzenione w tradycji tego regionu. Projekt realizowany przez grupę operacyjną łączącą rolników, naukowców i podmiot doradczy ma na celu sprawdzenie czy wdrażanie różnego rodzaju niewielkich innowacji wpływa na skuteczność funkcjonowania tych gospodarstw.

dn. 30.08.2017, na podstawie materiałów EIP-AGRI