Menu główne

Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”

sir logomix

W miesiącu październiku 2016 roku Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach będzie organizatorem cyklu szkoleń dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz działania „Współpraca”.

Sieć SIR funkcjonuje w naszym kraju jako element Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już od roku 2015. Celem działania Sieci  jest wspieranie innowacji w rolnictwie  między innymi poprzez wzmacnianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedsiębiorcami a światem nauki a także promowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie i przetwórstwie.

Ważnym elementem wdrażania innowacji jest działanie „Współpraca”  przewidywane do realizacji w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego działania  grupy operacyjne łączące różnych interesariuszy będą mogły uzyskać dofinasowanie pozwalające  realizować projekty,  których celem będzie przeanalizowanie i całościowe rozwiązanie konkretnego, praktycznego  problemu. Działanie „Współpraca”  finansować będzie koszty potrzebnych inwestycji a także w pewnym zakresie koszty badań wdrożeniowych. Grupa operacyjna w skład której wchodzić mogą zarówno rolnicy, przedsiębiorcy jak i przedstawiciele świata nauki  to nowa, nie stosowana dotychczas w Polsce w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich forma kooperacji. Planowany termin uruchomienia  działania  przypada na I kwartał 2017 roku (według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W czasie cyklu szkoleń pod tytułem „Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania «Współpraca»” uczestnikom zostaną  przekazane szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowanie sieci SIR i możliwości uzyskiwania dofinansowania do działań innowacyjnych. Celem spotkania będzie również aktywizowanie potencjalnych partnerów SIR oraz ewentualnych członków grup operacyjnych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.