Menu główne
Zespoły powiatowe doradców

PZDR Nowy Sącz - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu nowosądeckiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu.

Powiat nowosądecki  liczy 16  gmin, w których dyżurują pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu.


Kierownik biura PZDR Nowy Sącz:

 • Jacek Kołat
  tel. 18 445-70-36
  e-mail: nowysaczatmodr [dot] pl

 

Pracownicy PZDR Nowy Sącz:

 • Bogdański Grzegorz - technik doradca
 • Borek Helena - doradca rolniczy
 • Drabik Stanisław - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
 • Faron-Gądek Agnieszka - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
 • Gibała Joanna - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
 • Gurgul Tadeusz - główny specjalista ds. sadownictwa
 • Kiełbasa Antoni - doradca
 • Kmiecik Maria - doradca rolnośrodowiskowy
 • Kmietowicz Ewa - technik doradca
 • Kostuś Krzysztof - główny specjalista ds. poligrafii i wydawnictw
 • Kulpa Marian - główny specjalista ds. projektowania rozwoju obszarów wiejskich i pozyskiwania środków pomocowych, doradca rolniczy
 • Lelito Krystyna - technik doradca
 • Michalik Agnieszka - doradca rolniczy
 • Opiło Małgorzata - starsza księgowa
 • Piętka Katarzyna - technik doradca
 • Poręba Marian - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolniczy
 • Smoleń Iwona - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
 • Stec Elżbieta - technik doradca
 • Stanek Tomasz - główny specjalista ds. budownictwa wiejskiego, doradca rolniczy
 • Szczygieł Jolanta - główny specjalista ds. ogrodnictwa, doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Wiśniowski Łukasz - doradca

 

Dyżury doradców PZDR Nowy Sącz:

 

 • Gmina Chełmiec

doradca: Agnieszka Michalik - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: biuro Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44

termin dyżuru: poniedziałek, czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-10:30

kontakt z doradcą: tel. 18 445-70-36, e-mail: agnieszka [dot] michalikatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Gródek n/Dunajcem

doradca: Iwona Smoleń - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Gródku n/Dunajcem

termin dyżuru: poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 8:30-14:30

kontakt z doradcą: e-mail: iwona [dot] smolenatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Grybów

1. doradca: Elżbieta Stec - technik doradca

 miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Grybowie

termin dyżuru: poniedziałek, środa, piątek w godz. 7:30-11:00, czwartek w godz. 7:30-14:00

kontakt z doradcą: tel. 18 448 42-23, e-mail: elzbieta [dot] stecatmodr [dot] pl

2. doradca: Łukasz Wiśniewski - doradca

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Grybowie

termin dyżuru: wtorek, środa w godz. 7:30-15:30, czwartek, piątek w godz. 7:30-11:00

kontakt z doradcą: tel. 18 448-42-23, e-mail: lukasz [dot] wisniewskiatmodr [dot] pl

3. doradca: Marian Kulpa - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Grybowie

termin dyżuru: czwartek w godz. 8:30-14:30

kontakt z doradcą: tel. 18 448-42-23, e-mail: marian [dot] kulpaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Kamionka Wielka

doradca: Katarzyna Piętka - technik doradca

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

termin dyżuru: wtorek, czwartek w godz. 8:00-14:30

kontakt z doradcą: tel. UG Kamionka W.18/445-60-17, e-mail: katarzyna [dot] pietkaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Korzenna

doradca: Poręba Marian - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Korzennej

termin dyżuru: poniedziałek, wtorek w godz. 8:00-13:00

kontakt z doradcą: tel. 18 440-66-10, e-mail: marian [dot] porebaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Krynica

doradca: Antoni Kiełbasa - doradca

miejsce dyżuru: Urząd Miasta i Gminy w Krynicy

termin dyżuru: czwartek, piątek w godz. 8:30-14:30

kontakt z doradcą : tel. 18 472-55-00, e-mail: antoni [dot] kielbasaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Łabowa

doradca: Grzegorz Bogdański - technik doradca

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Łabowej

termin dyżuru: poniedziałek, czwartek w godz. 7.30-14.30, piątek w godz. 7:30-11:00

kontakt z doradcą: tel. 18 471-12-85, e-mail: grzegorz [dot] bogdanskiatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Łącko Urząd Gminy

doradca: Stanisław Drabik - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: budynek komunalny dworca autobusowego w Łącku

termin dyżuru: wtorek, piątek w godz. 7:30-10:00, środa w godz. 7:30-15:30

kontakt z doradcą: stanislaw [dot] drabikatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Łososina Dolna

doradca: Maria Kmiecik - doradca rolnośrodowiskowy, Jolanta Szczygieł - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

termin dyżuru: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-14:30 (M.Kmiecik), środa w godz. 7:30-15:30 (J.Szczygieł)

kontakt z doradcą: tel. 18 444-80-02, e-mail: maria [dot] kmiecikatmodr [dot] pl (maria.kmiecik@modr.p)l, jolanta [dot] szczygielatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Muszyna

doradca: Krystyna Lelito - technik doradca

miejsce dyżuru: Urząd Miasta i Gminy w Muszynie

termin dyżuru: poniedziałek, czwartek w godz. 9:00-13:30

kontakt z doradcą: tel. 18 471-40-09, e-mail: krystyna [dot] lelitoatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Nawojowa

doradca: Joanna Gibała - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Nawojowej

termin dyżuru: wtorek w godz. 8:00-14:30

kontakt z doradcą: tel. 18 445-70-67, e-mail: joanna [dot] gibalaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Nowy Sącz

doradca: Helena Borek - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: biuro Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44

termin dyżuru: poniedziałek w godz. 7:30-11:00

kontakt z doradcą: tel. 18 445-70-36, e-mail: helena [dot] borekatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Podegrodzie

doradca: Agnieszka Faron-Gądek - doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy

miejsce dyżuru: GOK Podegrodzie

termin dyżuru: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7:30-10:00

kontakt z doradcą: tel. 18 445-90-33, e-mail: agnieszka [dot] faron-gadekatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Rytro

doradca: Helena Borek - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Rytrze

termin dyżuru: wtorek w godz. 9:00-14:00

kontakt z doradcą: e-mail: helena [dot] borekatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Stary Sącz

doradca: Ewa Kmietowicz - technik doradca

miejsce dyżuru: Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu

termin dyżuru: środa w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: e-mail: ewa [dot] kmietowiczatmodr [dot] pl

 

 •  Dyżury doradców w biurze PZDR Nowy Sącz
 1. poniedziałki: Łukasz Wiśniewski, Antoni Kiełbasa,
 2. wtorki: Iwona Smoleń, Elżbieta Stec, Antoni Kiełbasa, Grzegorz Bogdański, Krystyna Lelito
 3. środy: Iwona Smoleń, Katarzyna Piętka, Marian Poręba, Krystyna Lelito, Maria Kmiecik
 4. czwartki: Marian Poręba, Stanisław Drabik, Joanna Gibała, Agnieszka Faron-Gądek, Helena Borek
 5. piątki: Marian Poręba, Ewa Kmietowicz

 

 • Specjaliści w biurze PZDR Nowy Sącz
 1. Tadeusz Gurgul - główny specjalista ds. sadownictwa, e-mail: tadeusz [dot] gurgulatmodr [dot] pl
 2. Tomasz Stanek - główny specjalista ds. budownictwa wiejskiego, doradca rolniczy, e-mail: tomasz [dot] stanekatmodr [dot] pl
 3. Krzysztof Kostuś - główny specjalista ds. poligrafii i wydawnictw, e-mail: krzysztof [dot] kostusatmodr [dot] pl
 4. Małgorzata Opiło - starsza księgowa, e-mail: malgorzata [dot] opiloatmodr [dot] pl
 5. oprócz czwartku: Marian Kulpa - główny specjalista ds. projektowania rozwoju obszarów wiejskich i pozyskiwania środków pomocowych, doradca rolniczy, e-mail: marian [dot] kulpaatmodr [dot] pl
 6. oprócz środy: Jolanta Szczygieł - główny specjalista ds. ogrodnictwa, doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy, jolanta [dot] szczygielatmodr [dot] pl