Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Close GDPR info
Menu główne

Grupy producentów rolnych w świetle najnowszych przepisów

O potrzebie i sensie zakładania grup producentów rolnych informujemy małopolskich rolników, w ślad za  publikacjami  Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, intensywnie i w najróżniejszych formach od  ponad 15 lat. W latach 2004-2013 propagowanie tej idei w skali ogólnokrajowej przyniosło znaczny sukces sporemu  gronu  rolników, szczególnie tym gospodarującym w środkowej i północnej części kraju. Także w Małopolsce wiele podmiotów skorzystało z pomocy oferowanej grupom, szczególnie zaś „wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw”. Wiadomo było jednak już wówczas , że szeroki strumień funduszy pomocowych dla grup nie będzie trwał wiecznie.
Już od połowy 2011 r. coraz więcej mówiono o spodziewanych  ograniczeniach pomocy, szczególnie tej skierowanej do grup wstępnie uznanych  i  choć  nie została ona całkowicie wstrzymana, to od 2012 r. nastąpiły znaczące ograniczenia dotyczące zasad przyznawania tej pomocy, a także poważne zmiany w zakresie regulacji funkcjonowania grup i organizacji producentów owoców i warzyw. W tej sytuacji istotnym wsparciem finansowym pozostało to, dedykowane dla grup producentów rolnych.
Pewnego rodzaju podsumowaniem owego okresu stały się zmiany wprowadzone w dniu 28.12.2015 r., kiedy to weszła w życie znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oraz ustawa  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego,  na rzecz  rozwoju  tych obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888), regulująca problematykę dotyczącą zakładania i funkcjonowania grup  producentów rolnych i ich związków.
Określiła ona zasady organizowania się producentów w  grupy i ich związki, oraz zarysowała nowe zasady rejestracji grup i nadzoru nad ich działalnością, które w związku z trwającą wówczas reorganizacją państwowych agencji, tj Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restruktryzacji i Modernizacji Rolnictwa, obowiązywały w okresie przejściowym. Stan ten zakończył się ostatecznie w dniu 31.08.2017 r.  Warto jednak podkreślić zauważane powszechnie zjawisko,  iż wprowadzanie wszelkiego rodzaju „okresów przejściowych”  owocuje przede wszystkim bałaganem i chaosem w kwestii respektowania rzeczywiście obowiązujących przepisów, ponieważ zwykle mieszają się potencjalnym beneficjentom przepisy dotychczasowe i nowo wprowadzane, co rodzi zwykle różnego rodzaju przekłamania, a to bywa pożywką dla różnego rodzaju plotek.
Aby zatem zreasumować obowiązujące zasady, w październiku 2017 r. zorganizowano spotkanie, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazali informacje na temat istniejącego stanu faktycznego przedstawicielom ośrodków doradztwa rolniczego oraz samych grup producentów rolnych.  Ponieważ artykuł niniejszy publikowany jest w Doradcy kwartał po wzmiankowanych wydarzeniach , chciałbym wyjaśnić, iż zostało to spowodowane moją poważną kontuzją, która wydarzyła się pechowo akurat w dniu 12 października 2017 r.,  W jej wyniku do końca roku przebywałem na zwolnieniu chorobowym i dopiero z początkiem stycznia br. mogłem przystąpić do redakcji tekstów.   A oto co chciałbym Państwu przekazać:

Od 01.09.2017 r. wszystkie czynności rejestracyjne i kontrolne przejęła ARiMR.
Czynności rejestracyjne i kontrolne, sprawowane wcześniej przez różne podmioty  przekazano zatem ostatecznie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgodnie z ustawą sprawują je, w zakresie rejestracji grup producentów rolnych oraz nadzoru nad ich działalnością dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, właściwi  ze względu na siedzibę grupy, natomiast w przypadku związków grup producentów rolnych - Prezes ARiMR.
Jeśli chodzi o szczegółowe warunki i rozwiązania zastosowane w znowelizowanej ustawie to przypomniano najważniejsze uregulowania:

 • w ustawie zamieszczono definicję działalności rolniczej, nawiązującą do stosownych uregulowań Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z grudnia 2013 r.,
 • określono że grupa składa się wyłącznie z osób fizycznych,
 • została uznana na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (…),
 • posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR,
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP),
 • którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • każdy członek grupy, będący producentem prowadzi produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie dla grup producentów rolnych
Pomoc w ramach działania nr 9 PROW 2014-2020 przyznawana jest w celu ułatwienia tworzenia i prowadzenia działalności grup producentów rolnych. Jest pomocą wypłacaną z dołu od wysokości osiągniętych przez GPR przychodów.
Tym samym pozostawia się grupom producentów, którym zostanie wypłacona pomoc finansowa, możliwość podjęcia autonomicznej decyzji co do jej przeznaczenia, w zależności od bieżących potrzeb i celów realizowanych przez grupę. Zatem, grupy mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na działania i inwestycje zatwierdzone w planie biznesowym, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uznaniu GPR, celów określonych w planie biznesowym.

Wysokość wsparcia

 • w pierwszym roku – 10% wartości sprzedaży netto grupy producentów,
 • w drugim roku – 8% wartości sprzedaży (…),
 • w trzecim roku –  6% wartości sprzedaży (…),
 • w czwartym roku – 5% wartości sprzedaży (…),
 • w piątym roku – 4% wartości sprzedaży (…).

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Wypłata piątej (ostatniej) raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego, tj. osiągnięcia przez grupę celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym.
Zgodnie z art. 17 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, grupy producentów w ramach działania nr 9, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy. Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr9 (udział krajowych środków współfinansowania wynosi 36,37%), określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które GPR została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez GPR ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które GPR została uznana, wyprodukowanych przez jej członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

 1. członkami GPR;
 2. współmałżonkiem członka GPR;
 3. podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem GPR lub jego współmałżonkiem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe o których mowa w pkt. 3, rozumie się wzajemne powiązania między członkiem GPR lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 25% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełnia m.in. następujące warunki:

 • składa się wyłącznie z osób fizycznych,
 • została uznana na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (…),
 • posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR,
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP),
 • której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • której każdy członek, będący producentem prowadzi produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
 • każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy – w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub
 • każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy – w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków tej grupy  będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy,

Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup producentów w kategorii  produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.

W dniu 19.08.2016 r. weszło w życie rozporządzenie, w którym określone zostały następujące zagadnienia dotyczące trybu wsparcia:

 • Sposób informowania beneficjentów o trybie udzielania wsparcia:

- Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
- Ogłoszenie, o którym mowa, zawierać ma wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
-  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż  60 dni.
-  Agencja udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność, nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze.

 • Sposób wnioskowania o pomoc:

- Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 1830), najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków i podlega rozpatrzeniu, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu tego terminu.
W okresie realizacji Programu wniosek o przyznanie pomocy składa się tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy.

Rozporządzenie wymienia kolejno wszystkie elementy, które musza być w nim zawarte, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza. Grupa zobowiązana jest do informowania Agencji o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentów, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
Pomoc przysługuje grupie według kolejności ustalonej przez Prezesa Agencji przy zastosowaniu kryteriów wyboru:
1)    jeżeli grupa jest zorganizowana w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;
2)    jeżeli grupa zrzesza producentów w kategoriach:
a)    prod. wysokiej jakości zgodnie z art. 16 rozp. Parlam. Europ. i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europ. Funduszu Rolny na rzecz Rozw. Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozp. Rady (WE) nr 1698/2005 lub
b)    świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe świeże, chłodzone, mrożone lub
c)    bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe świeże, chłodzone, mrożone lub
d)    owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
e)    miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
f)    rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem a cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
g)    szyszki chmielowe – przyznaje się 3 punkty;
3)    jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy – przyznaje się 0,2 punktu;
4)    jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze wzgl. na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 7 rozp., ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;
5)    jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gosp. rolnych w przedziale obszarowym 1–15 ha, według danych GUS z powszechnego spisu rolnego z 2010 r. (publikowanych na stronie internetowej GUS), stanowi:
a)    powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,
b)    powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,
c)    od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;
6)    jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
a)   innowacyjności – przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii – przyznaje się 5 punktów lub
b)  przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii – przyznaje się 5 punktów;
c)    jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną (w rozumieniu przepisów ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – przyznaje się 2 punkty.
Punkty, o których mowa powyżej, przyznaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji. Minimalna liczba punktów kwalifikująca grupę do uzyskania pomocy wynosi – 3.

Rozporządzenie określiło w §8 i §9 zasady, regulujące kolejność przysługiwania pomocy. Prezes Agencji ustala tę kolejność w terminie 90 dni od dnia, w którym upłynął termin, składania wniosków o pomoc, a w ciągu 7 dni od dnia ustalenia kolejności podaje do publicznej wiadomości na stronie internet. ARiMR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup raz liczby przyznanych punktów, przy czym jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

Rozporządzenie przedstawiło także inne ważne informacje na temat zasad wypłacania pomocy. m.in. następujące:

 • pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje kolejne 12 mies. prowadzenia działalności przez beneficjenta, licząc od dnia następującego po dniu wydania decyzji o uznaniu,
 • wniosek o płatność składa się do dyr. właściwego oddziału region. Agencji, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego okresu prowadzenia działalności przez beneficjenta, przy czym jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności w terminie, o którym mowa powyżej, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach,
 • rozp. określa wszystkie elementy, które muszą być zawarte w wniosku o płatność, przy czym w przypadku beneficjentów, dla których okresy prowadzenia działalności, o których mowa wyżej, zakończyły się przed dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierwszy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Generalnie decyzja administracyjna dyrektora oddziału regionalnego Agencji o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność spełniającego wymagania, zawarte w rozporządzeniu (§12).
Warto pamiętać że Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność w terminie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.– wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności i określa nowy termin dokonania tej czynności.

Bardzo istotne jest, iż Agencja ocenia realizację planu biznesowego na podstawie sprawozdań lub kontroli na miejscu, biorąc pod uwagę stopień realizacji zamierzonych przedsięwzięć w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego. W przypadku gdy ze składanego sprawozdania za trzeci lub czwarty rok działalności wynika, że beneficjent nie realizuje działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji dwukrotnie wzywa, w formie pisemnej, beneficjenta do złożenia wyjaśnień ( zastrzeżeniem określonych terminów).

W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wyjaśnień, kwota pomocy ustalona po uwzględnieniu stosownych przepisów ulega zmniejszeniu za trzeci lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu biznesowego:

 • o 50% – jeżeli beneficjent nie realizował żadnego działania lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku;
 • o 25% – jeżeli beneficjent realizował przynajmniej jedno działanie lub inwestycję, ale nierealizował wszystkich działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym ( w ujęciu rzeczowo  – finansowym);
 • o 10% - jeżeli beneficjent nie spełnił warunku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo  korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją,  w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W przypadku niespełnienia warunków zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, kryteriów, za których spełnienie zostały przyznane punkty – odmawia się wypłaty pomocy od tego roku działalności, w którym stwierdzono zaprzestanie spełniania kryteriów.

Pamiętajmy także zawsze, że podstawą do wypłaty pomocy są dokumenty, które umożliwiają identyfikację i poświadczenie sprzedaży.

Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji wyłącznie po potwierdzeniu przez Agencję osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i zatwierdzonych w planie biznesowym, na podstawie złożonego przez beneficjenta sprawozdania za cały okres realizacji planu biznesowego oraz kontroli na miejscu.
W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności przez beneficjenta.

W przypadku niespełnienia wymaganych warunków, zawartych w rozporządzeniu, w zależności od punktów, które zostały naruszone, ustalono sankcje polegające na zwrocie  od 20% do 0,5% otrzymanej pomocy.

W planie finansowym PROW 2014-2020 na wsparcie grup producentów rolnych przewidziano kwotę 402 987 547 euro, w tym, około 110 mln euro na realizację zobowiązań wynikających z PROW 2007-2013.

Pierwszy nabór wniosków o wsparcie finansowe dla grup, zgodny z powyższymi zasadami,  miał miejsce w dniach 30.09 – 28.11. 2016 r.  Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej wyniosła ogółem 148.  Drugi nabór wniosków o pomoc odbył się w dniach 30.10 – 28.12.2017 r.

Podkreślam, iż kolejne nabory planowane są do przeprowadzenia w II i IV kwartale 2018 r.

Na zakończenie chciałbym podzielić się refleksją.
Obserwując zmiany w przepisach nie sposób oprzeć się wrażeniu że wsparcie dla grup jest sukcesywnie ograniczane, co tłumaczone jest zazwyczaj coraz lepszym zrozumieniem zasad rynkowych przez producentów rolnych, także w nowych krajach członkowskich Unii, a w związku z tym redukcją rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
Dobrze ilustrują to przedstawione powyżej warunki wsparcia finansowego, towarzyszące ustawie, które  znajdują się we wspomnianym  rozporządzeniu  z dnia 18.08.2016 r.,  jako poz. 1284.  W tym miejscu pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad udzielania wsparcia nastąpiło obecnie istotne utrudnienie, bowiem aplikowanie o pomoc ograniczone zostało do wyznaczonych terminów, wg kryteriów punktowych, podczas gdy uprzednio przez lata można było występować o pomoc w trybie ciągłym i bez „kolejki” tworzonej przez system przyznawania punktów.

Ale mimo wszelkich możliwych zastrzeżeń, pomoc wciąż jeszcze funkcjonuje. I dlatego właśnie  chciałbym jeszcze raz zwrócić Państwa uwagę na możliwe korzyści, oraz gorąco zachęcić do skorzystania z ciągle jeszcze oferowanego wsparcia dla grup producentów rolnych. Wsparcia, które w wielu innych aspektach działalności rolniczej zostało już wstrzymane, bądź mocno zredukowane.

Jacek Walczak, dn. 23.01.2018 r.
Źródła: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa