Menu główne

Baza innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie tworzy bazę innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Zachęcamy wszystkie osoby i organizacje do podzielenia się swoimi osiągnięciami w tym zakresie poprzez  opisanie swoich doświadczeń i zamieszczenie ich w bazie danych. Przez innowację należy rozumieć wszelkie nowe pomysły i  ułatwienia w zakresie produktów, technologii, a także marketingu i organizacji. Do innowacji zaliczyć można również nowatorskie zastosowanie istniejących już na rynku rozwiązań.        

Wypełnione formularze należy przesyłać na adres Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, email: ekonomikaatmodr [dot] pl. W przypadku gdy nie chcą Państwo podawać pełnych danych kontaktowych, wystarczy np.  adres e-mail.

dn. 29.09.2017 r.


Do pobrania: 
Formularz baza SIR (119,18 KB)