FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rejestracja produktów na Listę produktów tradycyjnyc ma charakter ciągły. Poniższe dane zawierają informacje na dzień 15 listopada 2007 r.
Balsam kapucyński
Wpisany 28 lutego 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych został wpisany w kategorii Inne produkty.
Sól wielicka
Wpisana 10 października 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Inne produkty.


Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.