FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rejestracja produktów na Listę produktów tradycyjnyc ma charakter ciągły. Poniższe dane zawierają informacje na dzień 15 listopada 2007 r.
Charsznicka kapusta kwaszona
Wpisana 28 listopada 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Nasiona fasoli Piękny Jaś z doliny Dunajca
Wpisana 28 listopada 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Łukowicka śliwka suszona
Wpisana 28 listopada 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Suska sechlońska
Wpisana 28 listopada 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Jabłko z Raciechowic
Wpisane 24 kwietnia 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).
Jabłka łąckie
Wpisane 10 października 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie).


Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.