FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rejestracja produktów na Listę produktów tradycyjnyc ma charakter ciągły. Poniższe dane zawierają informacje na dzień 15 listopada 2007 r.
Bundz / Bunc
Wpisany 10 października 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii Sery i inne produkty mleczne.
Redykołka
Wpisana 10 października 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Sery i inne produkty mleczne.
Bryndza podhalańska
Wpisana 28 września 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Sery i inne produkty mleczne.
Żentyca
Wpisana 28 września 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Sery i inne produkty mleczne.
Oscypek (oszczypek)
Wpisany 28 września 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych został wpisany w kategorii Sery i inne produkty mleczne.


Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.