FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Czy są juz jakies produkty złożone przez Polskę któe zostały zarejestrowane jako Gwarantowana TradycyjnaSpecjalność?

Nie. Obecnie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 wysłano 9 wniosków w sprawie rejestracji Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (staropolski miód pitny półtorak, staropolski miód pitny dwójniak, staropolski miód pitny trójniak, staropolski miód pitny czwórniak, kiełbasa jałowcowa, kabanosy, kiełbasa myśliwska, olej rydzowy, pierekaczewnik). Produkty te nie zostały jeszcze zarejestrowane.


Czy w Polsce są już produkty, których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne ?

Nie. W chwili obecnej w ramach unijnego systemu ochrony wyrobów regionalnych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 zostało, z Polski, przesłane do Komisji Europejskiej 6 wniosków w sprawie rejestracji Chronionej Nazwy Pochodzenia (oscypek, bryndza podhalańska, podkarpacki miód spadziowy, wiśnia nadwiślanka, karp zatorski, redykołka), 7 wniosków w sprawie rejestracji Chronionego Oznaczenia Geograficznego (miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, kiełbasa lisiecka, andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony, rogal świętomarciński, truskawka kaszubska, suska sechlońska). Produkty te nie zostały jeszcze zarejestrowane.


Ile kosztuje złożenie sprzeciwu do wniosku o rejestrację, który jest opublikowany na stronach internetowych Komisji Europejskiej?

Złożenie sprzeciwu do wniosku o rejestrację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 Nr 36, poz. 323) wynosi 300 zł. Wpłat należy dokonywać na konto dochodów budżetowych Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Co to jest Gwarantowana Tradycyjna Specjalność?

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy uznany przez Wspólnotę ze względu na jego specyficzny charakter poprzez jego rejestrację zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.


Co to jest Chroniona Nazwa Pochodzenia?

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. - Protected Designation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

  • pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz
  • którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz
  • którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.


Co to jest Chronione Oznaczenie Geograficzne?

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu albo konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z regionu, konkretnego miejsca albo kraju. Produkt posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Produkcja lub przetwórstwo lub przygotowanie produktu odbywa się na ściśle określonym obszarze geograficznym. „Środowisko geograficzne” jest rozumiane poprzez środowisko naturalne i czynniki ludzkie, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how.


Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.