FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w Państwach Unii Europejskiej znaczącą rolę. Jednym z podsta-wowych sposobów realizacji polityki jakości w UE jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych, pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną moetodą produkcji.
Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy Chronioną Nazwą Pochodzenia a Chronionym Oznaczeniem Geograficznym?

Najważniejsza różnica między tymi dwoma rodzajami oznaczeń....
Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.