Wydarzenia

Image descriptionPodsumowanie XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, przebiegającego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolnicza i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisje Konkursowe sprawdzały:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;

- stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych;

- wyposażenie w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń rolniczych;

- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych;

- warunki obsługi i chowu zwierząt;

- stosowanie i jakość środków ochrony osobistej;

- organizacje miejsc wypoczynku i zabaw dzieci;

- rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Do konkursu z terenu województwa małopolskiego zgłosiło się 60 gospodarstw.  Gospodarstwa wizytowały w etapie regionalnym i wojewódzkim Komisje powołane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie. W etapie regionalnym wyłoniono 9 gospodarstw, które podjęły dalszą rywalizację w etapie wojewódzkim.

Finalistą etapu wojewódzkiego zostało gospodarstwo Państwa Pauliny i Grzegorza Świdergałów, zam. w Graboszycach 112, gmina Zator, powiat oświęcimski, które reprezentowało Małopolskę w zmaganiach konkursowych etapu krajowego. Gospodarstwo o powierzchni 26,47 ha. Uprawa kukurydzy, uprawa prastarych zbóż (orkisz, samopsza, płaskurka) oraz groszku strączkowego. Wyposażone w 2 ciągniki, zestaw maszyn uprawowych, siewnik i agregat uprawowo-siewny, suszarnię, linię do odprawiania i czyszczenia prastarych zbóż, 2 przyczepy, 3 silosy o łącznej pojemności 750 ton. Pan Grzegorz Świdergał jest członkiem zarządu Spółdzielczej Grupy Producenckiej „Prof Agro”. W gospodarstwie wykonano udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy: system alarmowy wykrywający źródło ognia i dymu w obiektach oraz monitoring gospodarstwa. Gospodarstwo Państwa Świdergałów wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa KRUS Centralna komisja Konkursowa.

Państwo Świdergałowie zostali wyróżnieni za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbyła się 22 września podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach. Udział w podsumowaniu umożliwił spotkanie się z właścicielami najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju w 2017 roku oraz wymianę poglądów o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych.

Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Bednarach. Wyróżnieni za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

od prawej: Państwo Paulina i Grzegorz Świdergałowie, Prezes KRUS Adam Sekściński, Dyrektor OR KRUS w Krakowie Łukasz Kmita, Kierownik PT KRUS w Miechowie| Opracowane przez Admin |