Wydarzenia

Image descriptionXI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. w Szczyrzycu odbyła się XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego połączona z Regionalną Wystawą Owiec i Wystawą Królików Rasowych. Organizatorami tegorocznej wystawy byli: Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego z siedzibą w Jodłowniku, Urząd Gminy w Jodłowniku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie - Przedstawicielstwo i Biuro w Krakowie. Współorganizatorami wystawy byli: Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Małopolski Związek Hodowców Koni, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu, Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej.

Na organizację wystawy pozyskano środki finansowe z funduszu promocji mleka, z budżetu województwa małopolskiego, z budżetów organizatorów.

Honorowy patronat nad wystawą objęli: Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Agencja Rynku Rolnego.

W pierwszym dniu wystawy komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej prof. Jan Trela, Sędzia Główny Roman Januszewski, Asystent Sędziego Wiesław Iwulski dokonała oceny 67 sztuk bydła rasy polskiej czerwonej zgłoszonego do konkursu w ośmiu kategoriach.

Tytuł czempiona w kategorii jałowice w wieku 12-16 miesięcy uzyskała jałówka Maja z hodowli Stefana Lacha z Jodłownika.

Tytuł czempiona w kategorii jałowice w wieku 17-20 miesięcy uzyskała jałówka Sarna. Hodowca - Paweł Gał z miejscowości Bańska Niżna

Tytuł czempiona w kategorii krowy w I laktacji - program doskonalenia rasy uzyskała krowa Bela z hodowli Jana Solarczyka z Wróblówki.

Tytuł czempiona w kategorii  krowy w I laktacji - program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa Wira. Hodowca - Damian Koza  ze Stróży

Tytuł czempiona w kategorii Krowy od II do V laktacji – program doskonalenia rasy uzyskała krowa Barwa z hodowli Jana Solarczyka z  Wróblówki.

Tytuł czempiona w kategorii Krowy w II i III laktacji – program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa Mela z hodowli Stefana Lacha z Jodłownika.

Tytuł czempiona w kategorii Krowy w IV i V laktacji - program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa Sabrina z hodowli Grażyny Tomaszewskiej z Mochnaczki Niżnej.

Tytuł czempiona w kategorii Krowy w VI i wyższej laktacji uzyskała krowa Pola z hodowli  Krzysztofa Bartoszka z Maruszyny.

W każdej z powyższych kategorii przyznano również tytuł wice czempiona i pierwsze nagrody dla pozostałych ocenianych zwierząt.

Super czempionem XI Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu w programie doskonalenia rasy została wybrana krowa Barwa z hodowli Jana Solarczyka z Wróblówki.

Super czempionem XI Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu w programie ochrony zasobów genetycznych została wybrana krowa Łaciata z hodowli O.O. Cystersów ze Szczyrzyca

Oceny owiec dokonała komisja powołana przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu w składzie: Jan Janczy – sędzia główny, Wojciech Nawara – asystent.

Komisja oceniła przedstawiony materiał hodowlany zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie oceny owiec.

W wyniku przeprowadzonej oceny w poszczególnych rasach przyznano tytuły czempiona.

Dla rasy cakiel podhalański tryki, rasy cakiel podhalański maciorki – hodowca Adam Kołodziej zam. Łętowe

Dla rasy polska owca górska odmiana barwna tryki, polska owca górska odmiana barwna  maciorki – hodowca Janusz Kuczaj zam. Łętowe

Dla rasy polska owca pogórza tryki,  polska owca pogórza maciorki – hodowca Krzysztof Fudala zam. Olszówka

Dla rasy olkuska tryki, rasy olkuska maciorki – hodowca Grzegorz Radoła zam. Raba Wyżna

Komisja, oceniając poszczególne zwierzęta, stwierdziła wysoką ich jakość genetyczną, zgodność z wzorcem rasy oraz bardzo dobre przygotowanie do wystawy. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli hodowcy owiec ras cakiel podhalański Adam Kołodziej i polska owca górska odmiana barwna Janusz Kuczaj.

Oceny królików dokonał komisja powołana przez Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego w składzie Elżbieta Kubies – sędzia, Grzegorz Koraczyński sędzia, Dariusz Żaczkowski asystent.

Ocenie podlegały samce i samice ras: olbrzym belgijski szary, baran francuski niebieski, wiedeński niebieski, wiedeński biały, nowozelandzki biały, nowozelandzki czerwony, rex biały czerwonooki, olbrzymi srokacz czarny, olbrzym belgijski szary, baran francuski żelazisty, rex ryś, olbrzym srokacz czarny, burgundzki, baran francuski szary.

Komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych rasach, przyznała tytuły czempiona i  wice czempiona  oraz super czempiona dla najlepszego samca i samicy.

Wieczorem przy muzyce odbyła się biesiada „Wieczór Hodowcy” zorganizowana dla hodowców, zaproszonych gości i wystawców.

W drugim dniu wystawy w Opactwie Ojców Cystersów odbyła się msza święta w intencji rolników.

Na „błoniach szczyrzyckich’’ hodowców, zaproszonych gości, wystawców i zwiedzających  powitał gospodarz wystawy Paweł Stawarz Wójt Gminy Jodłownik oraz Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, Wacław Drożdż  Prezes Zarządu Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.

Na scenie dokonano uroczystego wręczenia pucharów, medali i dyplomów dla hodowców bydła, owiec i królików rasowych. Nagrody specjalne dla hodowców ufundowali Adam Ślusarczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, Piotr Serafin Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Krakowie, Paweł Ptaszek Wójt Gminy Tymbark, Robert Roj Wójt Gminy Łapanów.

 

Wystawie towarzyszyła prezentacja nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych przygotowana  przez Rolniczo-Handlową Spółdzielnię Pracy z Nowego Sącza. Firma zorganizowała pokaz pracy maszyn do sporządzania sianokiszonki w balotach.

Atrakcją wystawy był konkurs wiedzy rolniczej dla hodowców biorących udział w wystawie zorganizowany przez Małopolską Izbę Rolniczą, pokaz strzyży owiec, przejażdżki konne. Na ringu odbył się konkurs młodego hodowcy.

Na wystawie prezentowały się instytucje wspierające wieś i rolnictwo. Swoje stoiska przygotowały MODR w Karniowicach, Placówka Terenowa KRUS w Limanowej, Biuro Powiatowe ARiMR w Limanowej, ARR w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza. W czasie wystawy odbywała się degustacja potraw regionalnych przygotowana przez KGW z  gminy Jodłownik. Na zakończenie wystawy rozlosowano nagrody w trwającej dwa dni loterii fantowej. Główną nagrodą była cieliczka rasy polskiej czerwonej, rozlosowano nagrody dodatkowe, rowery turystyczne, plecaki, piłki i inne upominki.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomagali przy organizacji wystawy,  hodowcom, pracownikom firm i instytucji, strażakom  OSP z terenu Gminy Jodłownik, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich.

relacja: Leszek Leśnik

fot. Agata Karpowicz, Krzysztof Kostuś:

 

 | Opracowane przez Admin |