Wydarzenia

Image descriptionPodsumowanie etapu regionalnego konkursu BHP w gospodarstwach rolnych 2017

W tegorocznej edycji konkursu „BHP w gospodarstwie rolnym – etap regionalny” uczestniczyło szesnaście gospodarstw z terenu powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. W skład komisji konkursowej oprócz pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wchodzili przedstawiciele współorganizatorów czyli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkie uczestniczące gospodarstwa rolne, prezentowały wysoki poziom bezpiecznego gospodarowania w produkcji zwierzęcej, roślinnej oraz w jednym przypadku  pszczelarskiej dlatego wyłonienie najbezpieczniejszych było bardzo trudne.
Komisja konkursowa podczas wizytacji gospodarstw wzięła pod uwagę elementy które bezpośrednio służą bezpiecznej pracy tym: prawidłowe instalacje elektryczne w budynkach gospodarczych, osłony na elementy wirujące w maszynach i urządzeniach, zabezpieczenie otworów w stropach, bezpiecznie wykonane schody i drabiny a także oceną objęto wielkość produkcji, różne zabezpieczenia i innowacje zastosowane w tych gospodarstwach i ogólny ład i porządek. Po tych wizytacjach stosując jednakowe kryteria oceny  i punktacji zgodnie z ogólnopolskim regulaminem ustaliła listę sześciu najbezpieczniejszych gospodarstw które zostały nagrodzone natomiast wszystkie pozostałe gospodarstwa zostały wyróżnione za uczestnictwo. Gospodarstwa które zajęły trzy pierwsze miejsca zakwalifikowano również do dalszych eliminacji w etapie wojewódzkim.  
W dniu 6 czerwca w siedzibie Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu odbyło sie  podsumowanie i wręczenie nagród w tegorocznej edycji konkursu. Na podsumowaniu każde wizytowane gospodarstwo zostało przedstawione w specjalnej prezentacji a ich ocena została szczegółowo omówiona.  

W tym roku pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo sadownicze produkujące owoce na dużą skalę Państwa Elżbiety i Tadeusza Jarek zam. Zagorzyn nr 29  pow. nowosądecki.  
Gospodarstwo posiada około 10-ciu hektarów sadów wysokotowarowych w systemie szpalerowym oraz nowoczesny budynek przechowalni owoców z sześcioma komorami chłodniczymi typu „ULO” i pomieszczeniem sortowni. Przechowywanie owoców i ich sortowanie jest w pełni zmechanizowane i bezpieczne. Wokół zabudowań gospodarczych zlokalizowany jest utwardzony plac manewrowo-składowy  oraz wydzielona część wypoczynkowa dla dorosłych i dzieci.

Drugie miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Janiny i  Bolesława Bobak zam. Ząb nr 175 powiat tatrzański. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mlecznego i owiec a także produkcja serów i agroturystyka. Obsługa  zwierząt  jest bezpieczna w zmodernizowanej oborze uwięziowej i owczarni a produkcja serów jest prowadzona w oparciu o wszystkie wymagane atesty w specjalnie wydzielonych higienicznych pomieszczeniach. W gospodarstwie panuje ład i porządek oraz ogólna estetyka.

Trzecie nagrodzone miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Marii i Andrzeja Myrda zam. Załuczne nr 101 a. Głównym kierunkiem w tym gospodarstwie jest produkcja zwierzęca bydła mlecznego które znajduje się pod oceną hodowlaną. Przed budynkiem wielofunkcyjnym /obora-stodoła/ znajduje się utwardzony plac manewrowy,  utwardzona i szczelna płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę. Mimo produkcji zwierzęcej w gospodarstwie panuje czystość ogólny ład i porządek. Jest również wydzielona część wypoczynkowa dla właścicieli.


Wszyscy pozostali właściciele gospodarstw,  które brały udział w konkursie, otrzymali  wyróżnienia /fundatorem był MODR/ oraz dyplomy upamiętniające finał tego konkursu.
Podczas podsumowania i wręczania nagród podziękowano  wszystkim właścicielom gospodarstw za uczestnictwo, odwagę oraz wysiłek włożony w przygotowanie gospodarstwa do wizytacji a nagrodzonym życzono dalszych sukcesów.    

Tomasz Stanek /członek komisji konkursowej/| Opracowane przez Admin |