Wydarzenia

Image descriptionWywiad z Adamem Ślusarczykiem, Dyrektorem Małopolskiego Odziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. kampanii dopłat obszarowych 2017

Trwa 14. kapania obszarowa. Rolnicy otrzymają pocztą częściowo wypełnione wnioski. Co, poza samym formularzem wniosku, znajdą w przesyłce od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Oprócz samego wniosku spersonalizowanego wysyłamy rolnikom załączniki graficzne, instrukcję wypełniania oraz informację dotycząca działek deklarowanych do płatności. Zawarte są w niej między innymi wartości maksymalnego kwalifikowanego obszaru działek, czyli tzw. PEG. Ważne jest, by rolnik sprawdził, czy informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić niewypełnione a wymagane pola, zaznaczyć na załącznikach graficznych działki rolne i złożyć w biurze powiatowym ARiMR. Koniecznie należy zaznaczyć wszystkie płatności, o które rolnik chce się ubiegać.

Z jakimi zmianami w płatnościach bezpośrednich muszą liczyć się rolnicy w tym roku?

Zmian nie jest tak dużo, a wprowadzono je z korzyścią dla właścicieli gospodarstw rolnych. Dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zastąpiona została dwoma oddzielnymi płatnościami: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno przysługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku, jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni. Wsparcie nie będzie przyznawane do mieszanek strączkowych roślin wysokobiałkowych z innymi roślinami (np. zbożami).

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych obejmie takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka.  Wsparcie nie będzie przyznawane do mieszanek z innymi roślinami, a płatności będą przysługiwały maksymalnie do 75 ha upraw.

Z płatności do owoców miękkich wycofano z dalszego wsparcia uprawy malin, a więc płatności będą obejmowały tylko uprawy truskawek. Powodem zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach, jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym sektorze, w świetle przepisów UE, nie ma uzasadnienia.

W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatności będą przysługiwały do wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do buraków kwotowych.

Płatności do bydła będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. Podobnie płatność do krów będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt.

Nowy okres przetrzymywania owiec (samic) kwalifikujących się do wsparcia ustalono na czas od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosku.

Jeśli chodzi o płatność do kóz i owiec, rolnik tylko na wniosku o przyznanie płatności zaznacza odpowiedni check-box. Nie będzie składał dodatkowych dokumentów.

Od roku 2011 rolnicy uzyskali możliwość składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. Czy wielu z nich korzysta z tej opcji?

Z roku na rok rośnie liczba osób składających wnioski przez Internet. Warunkiem złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, jest uzyskanie przez wnioskodawcę loginu i kodu dostępu do sytemu teleinformatycznego Agencji, a od tergo roku będzie to można zrobić także przez Internet. Jako login do systemu informatycznego ARiMR posłuży numer identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie podawany automatycznie po zalogowaniu i podaniu kilku szczegółów, podobnie jak przy składaniu przez Internet zeznania podatkowego PIT.

Apelujemy do doradców i rolników o zapoznanie się i stosowanie tej formy składania wniosków, gdyż planuje się, że od 2018 roku, aplikacja e-Wniosek będzie podstawową formą składania wniosku.

rozmawiała Małgorzata Serwaczak, marzec/kwiecień 2017 r.| Opracowane przez Admin |