Wydarzenia

Image descriptionMałopolskie Spotkania Hodowców

Już po raz siódmy podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Dział Technologii Produkcji Rolnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach spotkaliśmy się z małopolskimi hodowcami krów mlecznych. Zgodnie z tradycją głównym współorganizatorem wydarzenia, w tym roku pod nazwą Małopolskie Spotkania Hodowców, była Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka – Przedstawicielstwo w Krakowie, zaś jego tegorocznymi partnerami firma paszowa AdiFeed Polska oraz Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu. Konferencję otworzył dyrektor ośrodka – Marek Kwiatkowski, który powitał przybyłych gości i podziękował partnerom za wsparcie wydarzenia. Moderatorem konferencji był prof. Jan Szarek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uznany autorytet naukowy w zakresie hodowli bydła, zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą. Wśród zaproszonych gości obecni byli prezesi i członkowie zarządu obydwu małopolskich związków hodowlanych oraz Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Zootechniki w Balicach łącznie z prezesem Zakładu Doświadczalnego w Rudawie, kierownicy i główni zootechnicy gospodarstw hodowlanych w Czernichowie i Dziekanowicach, dyrekcja i pracownicy Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, pracownicy Agencji Rynku Rolnego, członkowie zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, dyrekcja Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, prezesowie okręgowych mleczarni w Skale i Bochni.

Krzysztof Białoń podczas wykładu

Część merytoryczną spotkania z hodowcami rozpoczął Krzysztof Białoń – główny ekspert ds. żywienia bydła w firmie AdiFeed Polska, który w swoich wykładach poruszył kwestie związane z punktami „zapalnymi” w odchowie cieląt oraz omówił wpływ jakości pasz objętościowych na wydajność i zdrowie krów. Wykładowca przedstawił m.in. znaczenie wczesnego wprowadzania pasz starterowych o odpowiednich parametrach w rozwoju przedżołądków u cieląt, omówił czynniki wpływające na strawność włókna i skrobi, podkreślał wagę żywienia białkowego jałówek w okresie allometrycznego wzrostu komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego. Prelegent uczulał także słuchaczy, aby różnicowali przyczyny występowania biegunek u cieląt (na bakteryjne, wirusowe, pierwotniacze i pasożytnicze) i wykonywali badania kału podając, że wystąpienie stanu zapalnego powoduje obniżenie wyników produkcyjnych średnio o 30 %, a jeden dzień biegunki u cielęcia przekłada się na stratę około 1,5 kg przyrostów masy ciała jałówki. Dr Białoń zachęcał hodowców do stosowania racjonalnego leczenia cieląt i stymulowania ich odporności przez właściwe żywienie, którego efektem jest m.in. znaczne zmniejszenie lekooporności chorobotwórczych patogenów. Przekonywał także, że odpowiednie żywienie cieląt i zapewnienie im komfortowych warunków środowiskowych są niezmiernie ważnymi elementami programowania produkcyjności i odporności przyszłej krowy.

 Katarzyna Słowik przedstawia strategię odchowu cieląt
stosowaną w GH w Żabnie

Niekwestionowaną atrakcją konferencji było wystąpienie Katarzyny Słowik, głównej hodowczyni w Gospodarstwie Hodowlanym w Żabnie należącym do Spółdzielni Produkcji Rolnej „Diament” w Otfinowie, która podzieliła się ze słuchaczami swoimi wieloletnimi doświadczeniami w zakresie odchowu cieląt i jałówek oraz zarządzania rozrodem bydła mlecznego. Hodowczyni podkreśliła znaczenie właściwego odpojenia cieląt siarą dobrej jakości, które powinno nastąpić do 30 minut od wycielenia, zwróciła szczególną uwagę na zachowanie higieny linek porodowych oraz stosowanie prawidłowo zbilansowanych dawek pokarmowych twierdząc, że „w nogach i racicach wychodzi ponad połowa błędów żywieniowych”. Prelegentka podała szereg prostych lecz niezwykle skutecznych elementów organizacyjnych, takich jak system linek służących do szybkiej oceny wyrostowości jałówek, stosowanie nocnego oświetlenia i zraszaczy nad stołami paszowymi, monitorowania ilości niewyjedzonej paszy, stosowanie dwóch dołków do higieny racic – jednego z czystą wodą i drugiego z roztworem siarczanu miedzi. Przekonywała do tego, aby hodowcy zapewniali swoim krowom odpowiednie warunki bytowania w czystych, suchych, wyścielonych słomą, widnych oborach. Namawiała również hodowców, aby nie bali się prowadzenia ostrej selekcji w swoich stadach, gdyż jest to jeden z elementów gwarantujących postęp genetyczny i wzrost wydajności. Gratulujemy Pani Katarzynie znakomitego debiutu przed tak szerokim audytorium hodowców oraz przedstawienia tematyki w sposób niezwykle przystępny, precyzyjny i z wielką pasją. Dziękujemy również za Pani obecność i podzielenie się z nami cennymi wskazówkami wypracowanymi przez lata pracy z bydłem.

Pamiątkowe zdjęcie najlepszych małopolskich hodowców w 2016 r. z gośćmi, wykładowcami i organizatorami

Wyniki oceny użytkowości bydła mlecznego w Małopolsce za rok 2016 przedstawił słuchaczom Wojciech Rasiński – kierownik krakowskiego przedstawicielstwa PFHBiPM. Nasz współorganizator poinformował, że w Małopolsce w roku 2016 pod kontrolą wartości użytkowej znajdowało się 701 obór utrzymujących 11 363 krów o średniej wydajności 5954 kg mleka. Pan Wojciech zaprezentował także krótką relację fotograficzną z otwarcia najnowocześniejszej obory w Małopolsce należącej do państwa Beaty i Roberta Kowalów z Dąbrowy Tarnowskiej, które miało miejsce pod koniec lutego br. Pogratulował hodowcom determinacji i odwagi w podjęciu decyzji o budowie i rozwijaniu hodowli. Uhonorowaniem efektów pracy małopolskich hodowców było wręczenie pucharów i dyplomów, które rolnicy otrzymali z rąk Wacława Drożdża – prezesa Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, Adama Heróda z zarządu Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Eugeniusza Królikowskiego – wiceprezesa Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, Marka Kwiatkowskiego – dyrektora naszego ośrodka, Adama Ślusarczyka – dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, a także pierwszego wykładowcy tegorocznej konferencji – Krzysztofa Białonia z firmy AdiFeed. Bezkompromisowym zwycięzcą wśród najlepszych małopolskich hodowców w roku 2016 w rasie polskiej holsztyno-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej oraz czerwono-białej, odpowiednio z wydajnościami 12 484 i 11 982 kg mleka został Antoni Jończy z miejscowości Wieprz. Nagrody i gratulacje w imieniu pana Antoniego odbierał syn Jan. W roku 2016 najlepsze osiągnięcia w wartości użytkowej krów ras innych niż phf uzyskali: w rasie polskiej czerwonej z wynikiem 6 540 kg mleka – Jan Solarczyk z Wróblówki, w rasie polskiej czarno-białej z wynikiem 7 081 kg Anna Nytko z Marcinkowic, w rasie polskiej czerwono-białej z wydajnością na poziomie 7 609 kgMarcin Madej z miejscowości Leńcze, w rasie simentalskiej i produkcją 7 527 kg mleka – Renata Wilk z Bukowskiej Woli, w rasie montbeliarde z wydajnością 5 253 kg Anna Bednarz z Czerwiennego, zaś w użytkowości mieszańców międzyrasowych na poziomie 9 724 kg mleka – Gospodarstwo Hodowlane w Żabnie reprezentowane przez naszą prelegentkę, Katarzynę Słowik. Nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i zdobytych wyróżnień, a przede wszystkim wytrwałości i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów hodowlanych i produkcyjnych.

Katarzyna Słowik odbiera gratulacje z rąk dyrektora MODR z/s w Karniowicach – Marka Kwiatkowskiego oraz dyrektora ARiMR w Krakowie
– Adama Ślusarczyka

                 Marcin Madej z dyrektorem MODR z/s w Karniowicach

Ostatni panel wykładów przedstawiony przez Jerzego Wróblewskiego i Annę Glixelli z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczył aktualności w płatnościach bezpośrednich oraz programach pomocowych realizowanych w ramach PROW 2016-2020, oferowanych przez Agencję w roku 2017. Zaproszeni prelegenci omówili zasady przyznawania płatności w ramach poszczególnych działań wyjaśniając obowiązujące w tym roku zmiany oraz zachęcali do terminowego składania wniosków.

Adam Ślusarczyk, dyrektor ARiMR zachęca
do korzystania z programów pomocowych

 Anna Glixelli z MOR ARiMR w Krakowie omawia zasady naboru wniosków
w ramach działań inwestycyjnych w 2017 r.

W trakcie przerw uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ofertą firm oraz instytucji branżowych prezentujących swój asortyment – AdiFeed, Agrifirm i Josera, Konrad, Pilar-Tech, Bentley Polska, Dębickiej Agencji Aktywizacji Rolnictwa – przedstawiciela GEA Farms, PFHBiPM, RHSP w Nowym Sączu oraz ARiMR w Krakowie.

Prof. Jan Szarek otwiera dyskusję

Małopolskie Spotkania Hodowców zakończył wspólny obiad hodowców, zaproszonych gości, organizatorów, wystawców i partnerów konferencji, ufundowany przez firmę AdiFeed Polska. Wszystkim gościom Małopolskich Spotkań Hodowców serdecznie dziękujemy za udział – jak zwykle mogliśmy na Was liczyć. Szczególnie dziękujemy Panu prof. Szarkowi za jego obecność i prowadzenie konferencji. Zapraszamy do nas za rok.

Galeria

 Pełna sala konferencyjna

Dyrektor MODR w Karniowicach z pracownikami PFHBiPM

 

 

 

Tekst: Agata Karpowicz
Zdjęcia: Tomasz Nowak – PFHBiPM, Wojciech Ślósarz – MODR Karniowice, Agata Karpowicz – MODR Karniowice| Opracowane przez Admin |