Wydarzenia

Image descriptionXI Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej

W Ostrowie w dniach 10 i 11 marca  odbyły się XI Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej. W pierwszym dniu gospodarzem wydarzenia był Zespół Szkół w Ostrowie.

Odbyła się wtedy konferencja naukowa z udziałem min. Prof. Andrzeja Dubiela, animatora przyrody Marcina Molickiego, Konrada Gołdyna absolwenta UR Kraków, Ireneusz Kaługa grupa ekologiczna Siedlce. Część artystyczną przygotował Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych, Szkoła Podstawowa z Ostrowa oraz Niepubliczne Gimnazjum z Ostrowa. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny klubu przyrodniczego „Rzekotka”, w którym główne nagrody ufundował Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z-s w Karniowicach.
Drugi dzień bym poświęcony warsztatom ogławiania wierzby w terenie.

Część artystyczna odbyła się w OSP Ostrów. Uroczystość uświetniła obecność m.in. Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona, Wicedyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z-s w Karniowicach Dominika  Paska, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka.

Wydarzenia takie jak Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej wpajają młodemu pokoleniu wiedzę z zakresu ochrony przyrody i uczą dobrych praktyk prośrodowiskowych. Świadomość tego typu jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców.
Święto popularyzuje nieco zapomniany dzisiaj zabieg ogławiania wierzby służący ochronie tego gatunku drzewa – dzięki podcięciu raz na jakiś czas gałęzi drzewa, nie stanowi niebezpieczeństwa i może prawidłowo się rozwijać. Ponadto umożliwia on rozwój wielu gatunków ptaków i zwierząt, które bytują w ogłowionych pniach starych wierzb.

Jolanta Cebulska| Opracowane przez Admin |