Wiadomości

Konkurs AgroLiga 2017 - zgłoszenia do 30 czerwca 2017 r.

W tym roku odbędzie się XXIV edycja konkursu „AgroLiga 2017”.

Na szczeblu krajowym organizowany jest przez redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Patronat nad konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Prezes ARR, Prezes KRUS.

Patronat medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2017 w kategoriach: „Rolnik” i „Firma”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wzorem lat ubiegłych jest organizatorem wojewódzkiej edycji konkursu „AgroLiga 2017”. Konkurs skierowany jest do rolników oraz firm produkcyjnych i usługowych branży rolnej naszego województwa. Wyłonieni zostaną Mistrzowie Małopolski w kategoriach „Rolnik” i „Firma”. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do wypełnienia załączonej Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia do konkursu można składać w biurach  Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego lub listownie w MODR Karniowice, Oś. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice  z dopiskiem „AgroLiga 2017” w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu AgroLiga 2017 (POBIERZ)

Karta zgłoszeniowa AgroLiga 2017 (POBIERZ)| Opracowane przez Admin |