Wiadomości

Ósme ognisko ptasiej grypy w Małopolsce!

Ósme ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 55 sztuk ptaków (kury, gołębie), położonym w gminie Mogilany (powiat Kraków, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 7 marca 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.
Nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz. W związku z tym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  obowiązuje do czasu uchylenia. Wprowadza się nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków
w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

dn. 16.03.2017 r.| Opracowane przez Admin |