Wiadomości

Postaw na wysokobiałkowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi działania zmierzające do zwiększenia uprawy i produkcji roślin strączkowych min. poprzez płatności związane z produkcją, dedykowane  temu sektorowi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowywane i wdrażane są również działania  pozwalające na zwiększenie wykorzystania rodzimych roślin strączkowych. Niechęć do wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich pasz wyprodukowanych z udziałem genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej determinuje podjęcie działań alternatywnych wobec importu śruty z soi modyfikowanej genetycznie.

Istotna jest również aktualna dostępność rodzimych odmian roślin strączkowych. W Krajowym Rejestrze znajduje się ponad 70 odmian, w większości pochodzących z rodzimej hodowli, których materiał siewny jest dostępny. Należy również podkreślić polskie tradycje i sukcesy hodowlane  w tworzeniu nowych odmian, łubinu, grochu i bobiku.  

Resort Rolnictwa od 2017 r. proponuje zastąpić dotychczasową płatność do roślin wysokobiałkowych dwiema odrębnymi formami wsparcia:

1. płatnością do roślin strączkowych na ziarno – będzie to wsparcie dla roślin mających istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych. Płatności będą zróżnicowane w zależności od powierzchni upraw. Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia dotyczącego zasad przyznawania dopłat bezpośrednich do uprawy roślin wysokobiałkowych, dotacje będą obejmowały jedynie 6 gatunków:

♦  bobik (Vicia faba minor L.);

♦ groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;

♦  łubin biały (Lupinus albus L.);

♦  łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

♦  łubin żółty (Lupinus luteus L.);

♦  soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

2. płatnością do upraw paszowych – w tym przypadku wspierane będą gatunki objęte płatnością do roślin wysokobiałkowych w latach 2015-2016 (esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata, wyka siewna) – z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych. Płatność będzie można uzyskać maksymalnie do 75 ha uprawy.

Planowana zmiana ma na celu ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych przede wszystkim na uprawy, z których otrzymuje się nasiona do produkcji pasz.

W załączeniu artykuł „Rośliny strączkowe w plonie głównym” (POBIERZ)

7.03.2017 r.| Opracowane przez Admin |