Wiadomości

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rolnicy ekologiczni województwa małopolskiego!

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach uprzejmie informuje, że w roku bieżącym organizuje po raz trzeci wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Małopolsce.

Celem konkursu będzie budowanie wizerunku Małopolski jako regionu turystyczno-ekologicznego. Zależy nam na zgłaszaniu do konkursu najładniejszych, dobrze zorganizowanych gospodarstw ekologicznych, produkujących na rynek produkty ekologiczne.

W trakcie trwania konkursu MODR wspólnie z Urzędem Marszałkowskim organizuje w okresie letnim wyjazd studyjny dla rolników gospodarujących ekologicznie do wybranych przetwórni i gospodarstw ekologicznych w Małopolsce. Zwięczeniem konkursu będzie wojewódzka konferencja ekologiczna w miesiącu listopadzie b.r. oraz tematyka merytoryczna i prozdrowotna produktów ekologicznych.

Szczegóły dotyczące zgłaszania i zasady oceniania gospodarstw ekologicznych określa regulamin wojewódzkiego etapu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologia środowisku” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” w roku 2011.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (Os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice) w terminie do dnia 23 maja 2011 roku.  Prosimy o uprzedni kontakt z miejscowymi Biurami Powiatowymi MODR w celu zapoznania się ze szczegółami konkursu.

Regulamin i załączniki do konkursu zamieszczone są również dostępne na stronie internetowej www.cdr.gov.pl

Informacji na temat konkursu udzielają:

1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, tel. 12 2852113 wew. 39,  e-mail: ekologia@modr.pl

2. Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, O/Radom, tel. 48 3656941,  e-mail: b.sazonska@cdr.gov.pl

Regulamin konkursu [PDF]

Karta zgłoszeniowa [PDF]| Opracowane przez Admin |