Wiadomości

Ułatwienie startu młodym rolnikom - nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków do działania PROW 2007-2013 „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”
Termin składania wniosków wyznaczony jest na dni od 26 kwietnia do 24 czerwca 2011 roku.

Tegoroczne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określające zasady przyznawania pomocy, wprowadza bardzo korzystne zmiany dla młodych rolników.
Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

- wnioski składać mogą wszyscy młodzi rolnicy, którzy prowadzą już gospodarstwo rolne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku oraz nie dłużej niż 18 miesięcy do dnia wydania decyzji o przyznanie premii,

- młody rolnik legitymuje się odpowiednim wykształceniem, które daje gwarancję solidnego przygotowania do prowadzenie gospodarstwa rolnego lub  posiada staż pracy w rolnictwie, może również zobowiązać się do uzupełnienia wykształcenie, w ciągu trzech lat od momentu otrzymania decyzji o przyznanie premii,

- wsparcie otrzymuje młody rolnik, którego gospodarstwo rolne posiada powierzchnie w wysokości  średniej krajowej i nie większej niż 300 ha, w przypadku województwa małopolskiego, młody rolnik wymóg posiadania gospodarstwa o odpowiedniej wielkości może spełnić stopniowo:

- w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo młodego rolnika musi osiągnąć wielkość średniej województwa małopolskiego, a następnie,

- w ciągu trzech lat musi osiągnąć wielkość średniej krajowej.

Pozostałe warunki przyznawania premii dla młodego rolnika nie uległy zmianom.
Pomoc w wysokości 75 tys. zł przeznaczyć należy na rozwój własnego gospodarstwa rolnego.

Opracowanie na podstawie Komunikatu  Prezesa AR i MR
Krystyna Maliszewska
DROW| Opracowane przez Admin |