Wiadomości

Planowane nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r. uwzględniający zmiany planowanych terminów naborów wniosków zatwierdzone przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Harmonogram zawiera informacje o naborach, które jeszcze nie zostały ogłoszone.

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020| Opracowane przez Admin |