Wiadomości

Wydawanie opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby nie będące rolnikami, które zamierzają nabyć ziemię zobowiązane są do posiadania opinii dotyczącej planowanej działalności rolniczej. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wykonuje usługi polegające na wydawaniu przedmiotowych opinii, na podstawie wniosków składanych przez zainteresowane osoby. Odpłatność za wydanie opinii wg cennika MODR wynosi 100 zł.

POBIERZ WNIOSEK| Opracowane przez Admin |