Wiadomości

Projektowane stawki dopłat bezpośrednich za rok 2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło projekty rozporządzeń dotyczących planowanych stawek płatności bezpośrednich za rok 2017.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa (JPO) - 461,55 zł/ha
Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

Na podstawie projektów MRiRW, dn. 5.10.2017 r.| Opracowane przez Admin |