Wiadomości

Seminarium: Gospodarstwa opiekuńcze - rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich - 11.10.2017, Kraków

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach  zapraszają do udziału w wojewódzkim seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Seminarium odbędzie w dniu 11 października 2017 roku w Krakowie w Hotelu Lorenzo ul. Strumienna 10.

Zaproszenie  kierowane jest do:

•    Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym i regionalnym;
•    Pracowników instytucji samorządowych (pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
•    Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (pracowników Urzędów Wojewódzkich);
•    Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (pracowników sektora doradztwa oraz Lokalnych Grup Działania).
Celem seminarium jest wymiana wiedzy oraz nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce.


Program seminarium:


8.30 –  9.00            Rejestracja uczestników
9.00 –   9.45          Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych
9.45 –  10.30          Koncepcja gospodarstw opiekuńczych
10.30 –  10.45         Przerwa kawowa 
10.45 – 11.30          Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych
11.30 – 12.00          Dyskusja
12.00 – 13.30         Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych
13.30 – 14.00         Obiad
                                 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej karty zgłoszenia w terminie do 28 września  mailem na adres: agroturystyka@modr.pl, tel.12 2852113 wew. 280, 281

Karta zgłoszenia - DO POBRANIA| Opracowane przez Admin |