Wiadomości

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - 11-12.09.2017, Tarnów

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie organizuje szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie podstawowe dla osób które po raz pierwszy przystępują do szkolenia.

Termin: 11-12.09.2017, godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Siedziba PZDR Tarnów (Biurowiec Stacja Paliw Mądel) ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów 

Zasady stosowania środków ochrony roślin określają  przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin  (Dz.U poz 455)

Zabiegi przy użyciu środków ochrony  roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony  roślin i posiadają  aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia: 120,00 zł (szkolenie podstawowe 2-dniowe)

Kontakt i zapisy: tel. 14 6743020, 14 6743079 email: tarnow@modr.pl

Serdecznie zapraszamy!

 | Opracowane przez Admin |