Archiwum Wydarzeń

Otwarcie najnowocześniejszej obory w Małopolsce

2017-03-01

1

Państwo Beata i Robert Kowal z Dąbrowy Tarnowskiej w dniu 25 lutego br. otworzyli wolnostanowiskową oborę z drewna klejonego. Obora Państwa Kowalów jest pierwszym tego typu obiektem inwentarskim nie tylko na terenie naszego województwa, ale też w południowo-wschodnim regionie kraju. Nowoczesna, lekka konstrukcja wolnostanowiskowego budynku o długości 72 m i szerokości 26 m wykonana jest z drewna klejonego i podparta dwoma rzędami słupów ze stali ocynkowanej. Obora podzielona jest na dwie zasadnicze części – pierwszą stanowią 3 rzędy legowisk dla krów dojnych z dwoma korytarzami spacerowymi, drugą zaś strefa dla krów zasuszonych, młodzieży i jałówek cielnych, które przebywać będą na głębokiej ściółce z możliwością korzystania z wybiegu.

Więcej »

Rolniczy Handel Detaliczny szansą dla małych gospodarstw

2017-02-07

1

2 lutego br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie nt. Rolniczego Handlu Detalicznego, którego celem było wdrożenie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników.

Więcej »

W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko

2017-01-31

1

Poprawa jakości małopolskich gleb, to jeden z celów, do których dąży Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. W powodzeniu tego przedsięwzięcia główną rolę odgrywa edukacja rolników na temat wartości płynących z wykorzystania wapna nawozowego w prowadzeniu gospodarstwa. To właśnie te kwestie zostały poruszone podczas pierwszej odsłony konferencji pt. „W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko”, która odbyła się w dniu 24. stycznia 2017r. w Krzeszowicach, gromadząc ponad 120 uczestników. Wydarzenie w całości zostało poświęcone najważniejszym elementom agrotechniki użytków rolnych, czyli strukturze, odczynowi i wapnowaniu gleb.

Więcej »

Na małopolską wieś trafiło 25,3 mld zł - podsumowanie roku 2016 w działalności Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2017-01-30

1

10 stycznia 2016 r. Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował spotkanie prasowe, którego celem było podsumowanie minionego roku w działalności małopolskiej ARiMR. onferencja odbyła się w Czernej, w powiecie krakowskim, w gospodarstwie Jarosława i Katarzyny Janików. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ Państwo Janikowie są aktywnymi beneficjentami funduszy unijnych.

Więcej »

XXI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska

2017-01-23

1

W dniu 14  stycznia 2017 roku w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się kolejna Konferencja Pszczelarska. Konferencje te organizowane od 21 lat przez MODR i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, zawsze u progu nowego roku, są ważnym wydarzeniem dla pszczelarskiej społeczności liczącej kilka tysięcy członków, którzy utrzymują ok. 100 tysięcy rodzin pszczelich na terenie całego województwa małopolskiego. Środowisko pszczelarskie jest dobrze zorganizowane i zintegrowane. Łączy je wspólna pasja, a nawet można powiedzieć misja ochrony pszczół, tak ważnego i tak mocno  dziś zagrożonego elementu środowiska. Dlatego też jak zwykle Konferencja zgromadziła liczna grupę /ok. 150/ pszczelarzy.

Więcej »

VIII Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich - Wielki sukces KGW z Gminy Grybów!

2017-01-12

1

Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 8-9 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 12 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego.

Więcej »

XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej

2017-01-11

1

Bobowa należy do najstarszych osad położonych w dolinie rzeki Białej, pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem. Wieś ta rozsławiła się bogatym folklorem i pięknym rękodziełem ludowym - koronki klockowe. Wiele pokoleń kobiet z terenu Bobowej oraz sąsiednich wsi trudniło się ich wyrabianiem. Praca ta stanowiła dodatkowe źródło dochodu gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na roli w bardzo rozdrobnionych gospodarstwach.

Więcej »

VI Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Grybów i Miasta Grybów

2016-12-31

1

To, że na przegląd warto się dobrze przygotować, wiedzą już panie z KGW od dawna. Zdrowa rywalizacja, ciągłe doskonalenie „warsztatu” i ogromna praca, którą wkładają w przygotowania do przeglądu daje namacalne efekty. Koła typowane na małopolskie przeglądy i konkursy zajmują czołowe miejsca w rywalizacji. Również w tym roku nie zawiedliśmy się na pomysłowości, pracowitości i dbałości o tradycję regionu naszych przedstawicielek KGW.

Więcej »

Życzenia Bożonarodzeniowe 2016

2016-12-19

1 Więcej »

Nowa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

2016-12-12

1

Przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego. Jest to ważny organ dyrektora Ośrodka, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą.

Więcej »


[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [50]