Archiwum Wydarzeń

Hodowcy i producenci mleka z trzech powiatów - po raz kolejny w Dąbrowie Tarnowskiej

2017-03-21

1

O tym, co między innymi stanowi o sukcesie w odchowie jałówek hodowlanych, z jakich, w obecnym czasie, programów unijnych mogą skorzystać rolnicy, oraz, czy warto wapnować glebę – informowano podczas corocznego, trzeciego już,  szkolenia dla hodowców i producentów mleka.

Więcej »

Małopolskie Spotkania Hodowców

2017-03-20

1

Już po raz siódmy podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Dział Technologii Produkcji Rolnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach spotkaliśmy się z małopolskimi hodowcami krów mlecznych. Zgodnie z tradycją głównym współorganizatorem wydarzenia, w tym roku pod nazwą Małopolskie Spotkania Hodowców, była Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka – Przedstawicielstwo w Krakowie, zaś jego tegorocznymi partnerami firma paszowa AdiFeed Polska oraz Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu.

Więcej »

Wywiad z Markiem Kwiatkowskim, Dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nt. kampanii dopłat obszarowych 2017

2017-03-13

1

Jak każdego roku, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków. Jesteśmy największym, a dzięki zdobytemu doświadczeniu również najbardziej profesjonalnym podmiotem świadczącym tego typu usługi. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 36 tys. wniosków o płatności bezpośrednie. Nasi doradcy dysponują fachową wiedzą i podlegają cyklicznym szkoleniom, dzięki czemu wnioski są dobrze i terminowo przygotowane. Służymy pomocą każdemu, kto jej potrzebuje, wystarczy jedynie udać się z właściwymi dokumentami do terenowych biur naszej jednostki lub do doradców pełniących dyżury w urzędach gmin oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej »

Wyprawa do eko farmy

2017-03-07

1

Przedstawiamy rozmowę z Maciejem Włodarczykiem,  który wraz z żoną Lidią od 15 lat prowadzi w miejscowości Pogorzany w gminie Jodłownik ekologiczne gospodarstwo rolne „Eko Farma”.  Gospodarstwo zajmuje się przetwórstwem swoich  owoców: jabłek, grusz, śliwek, aronii, uzyskiwanych z powierzchni ok. 2 ha upraw i pieczeniem ekologicznego, funkcjonalnego pieczywa.

Więcej »

Otwarcie najnowocześniejszej obory w Małopolsce

2017-03-01

1

Państwo Beata i Robert Kowal z Dąbrowy Tarnowskiej w dniu 25 lutego br. otworzyli wolnostanowiskową oborę z drewna klejonego. Obora Państwa Kowalów jest pierwszym tego typu obiektem inwentarskim nie tylko na terenie naszego województwa, ale też w południowo-wschodnim regionie kraju. Nowoczesna, lekka konstrukcja wolnostanowiskowego budynku o długości 72 m i szerokości 26 m wykonana jest z drewna klejonego i podparta dwoma rzędami słupów ze stali ocynkowanej. Obora podzielona jest na dwie zasadnicze części – pierwszą stanowią 3 rzędy legowisk dla krów dojnych z dwoma korytarzami spacerowymi, drugą zaś strefa dla krów zasuszonych, młodzieży i jałówek cielnych, które przebywać będą na głębokiej ściółce z możliwością korzystania z wybiegu.

Więcej »

Rolniczy Handel Detaliczny szansą dla małych gospodarstw

2017-02-07

1

2 lutego br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie nt. Rolniczego Handlu Detalicznego, którego celem było wdrożenie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników.

Więcej »

W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko

2017-01-31

1

Poprawa jakości małopolskich gleb, to jeden z celów, do których dąży Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. W powodzeniu tego przedsięwzięcia główną rolę odgrywa edukacja rolników na temat wartości płynących z wykorzystania wapna nawozowego w prowadzeniu gospodarstwa. To właśnie te kwestie zostały poruszone podczas pierwszej odsłony konferencji pt. „W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko”, która odbyła się w dniu 24. stycznia 2017r. w Krzeszowicach, gromadząc ponad 120 uczestników. Wydarzenie w całości zostało poświęcone najważniejszym elementom agrotechniki użytków rolnych, czyli strukturze, odczynowi i wapnowaniu gleb.

Więcej »

Na małopolską wieś trafiło 25,3 mld zł - podsumowanie roku 2016 w działalności Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2017-01-30

1

10 stycznia 2016 r. Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował spotkanie prasowe, którego celem było podsumowanie minionego roku w działalności małopolskiej ARiMR. onferencja odbyła się w Czernej, w powiecie krakowskim, w gospodarstwie Jarosława i Katarzyny Janików. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ Państwo Janikowie są aktywnymi beneficjentami funduszy unijnych.

Więcej »

XXI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska

2017-01-23

1

W dniu 14  stycznia 2017 roku w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się kolejna Konferencja Pszczelarska. Konferencje te organizowane od 21 lat przez MODR i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, zawsze u progu nowego roku, są ważnym wydarzeniem dla pszczelarskiej społeczności liczącej kilka tysięcy członków, którzy utrzymują ok. 100 tysięcy rodzin pszczelich na terenie całego województwa małopolskiego. Środowisko pszczelarskie jest dobrze zorganizowane i zintegrowane. Łączy je wspólna pasja, a nawet można powiedzieć misja ochrony pszczół, tak ważnego i tak mocno  dziś zagrożonego elementu środowiska. Dlatego też jak zwykle Konferencja zgromadziła liczna grupę /ok. 150/ pszczelarzy.

Więcej »

VIII Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich - Wielki sukces KGW z Gminy Grybów!

2017-01-12

1

Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 8-9 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 12 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego.

Więcej »


1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [46]