Zakres tematyczny wystawy

Zakres tematyczny wystawy:

 • maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
 • wystawy zwierząt,
 • pasze, dodatki paszowe
 • przetwórstwo rolno - spożywcze,
 • środki ochrony roślin i nawozy,
 • ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
 • agroturystyka,
 • produkty regionalne i tradycyjne,
 • rzemiosło i rękodzieło ludowe, folklor
 • promocja regionów,
 • budownictwo wiejskie, budynki inwentarskie
 • szkoły i uczelnie rolnicze, instytuty badawcze, organizacje i związki rolnicze,
 • doradztwo rolnicze i wydawnictwa pism branżowych,
 • banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolnictwo,
 • pokazy mechanizacyjne.

P.B. AllRights Reserved 2008. www.modr.pl