Wydarzenia

Image descriptionVIII Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich - Wielki sukces KGW z Gminy Grybów!

2017-01-12

Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 8-9 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 12 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego.

Czytaj więcej »


Pozostałe wydarzenia

| Wszystkie wydarzenia: Archiwum » |


Rynki rolne

Produkcja roślinna

Pszenica, 17.01.2017

Pszenica na targowiskach

Produkcja zwierzęca

Prosięta, 17.01.2017

Prosięta na targowiskach


Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego