Wydarzenia

Image descriptionZakończone szkolenia Stosowanie środków ochrony roślin

2015-04-17

W marcu 2015 roku w Chrostowej, powiat Bochnia, odbyło się ostatnie szkolenie realizowane w ramach dużego projektu pod tytułem „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie małopolskim”. Projekt realizowany wspólnie przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, jako Lider Projektu i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach uczestnik konsorcjum.

Czytaj więcej »


Pozostałe wydarzenia

| Wszystkie wydarzenia: Archiwum » |


Rynki rolne

Produkcja roślinna

Pszenica, 22.07.2014

Pszenica na targowiskach

Produkcja zwierzęca

Prosięta, 22.07.2014

Prosięta na targowiskach


Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego