Wydarzenia

Image descriptionFilm edukacyjny Rolnictwo a ochrona środowiska

2015-11-13

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach realizuje projekt pn. „Działania edukacyjne w zakresie popularyzacji zasad ochrony środowiska i ekologicznych metod gospodarowania” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W ramach tego zadania zorganizowano trzy konferencje: w Gorlicach, Myślenicach i Oświęcimiu nt. „Ochrony środowiska i ekologiczne sposoby gospodarowania”. W ramach realizowanego programu omówiono działania MODR mające na celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania rolnictwa na środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wymogów wzajemnej zgodności oraz na pozytywny wpływ opracowywanych planów rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Słuchacze zapoznali się również z możliwością pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW na działania związane z ochroną środowiska. Zrealizowano film edukacyjny pt. „Rolnictwo a ochrona środowiska”, w którym szczególny nacisk położono na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i znaczenia kalibracji opryskiwacza.

OBEJRZYJ FILM: https://youtu.be/RGcrdKtb9tU (KLIKNIJ TUTAJ)

Czytaj więcej »


Pozostałe wydarzenia

| Wszystkie wydarzenia: Archiwum » |


Rynki rolne

Produkcja roślinna

Pszenica, 22.07.2014

Pszenica na targowiskach

Produkcja zwierzęca

Prosięta, 22.07.2014

Prosięta na targowiskach


Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego